Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā

Izdarīt Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam" ar skaitli un vārdiem "14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitli "izmanto Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu attiecīgi šā likuma 4.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā dienā" ar vārdiem "piemēro grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu".

2. Aizstāt 5.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "1000 latus" ar skaitli un vārdu "1430 euro".

3. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Persona, kas atbilstoši šā likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mantiskā stāvokļa deklarāciju laika posmā no 2014.gada 1.marta līdz 1.jūnijam, šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā īpašuma, finanšu līdzekļu vai saistību kopējās iegādes vērtības vai kopējās summas ekvivalentu ārvalstu valūtā noteikšanai izmanto Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 2013.gada 31.decembrī."

4. Pielikumā:

aizstāt visā tekstā skaitli un vārdu "1000 latus" ar skaitli un vārdu "1430 euro";

aizstāt visā tekstā skaitli un vārdu "10 000 latus" ar skaitli un vārdu "14 230 euro";

aizstāt 2., 4., 6., 8., 10., 11., 12. un 13.punkta piezīmē vārdu "latos" ar vārdu "euro".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

01.01.2014