Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.52

Rēzeknē 2013.gada 27.septembrī (prot. Nr.12, 1.p., lēmums Nr.168-24)

Grozījumi 2010.gada 24.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.15 "Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.punktā skaitli un apzīmējumu "0.03 LVL" ar skaitli un vārdu "0.04 euro";

1.2. aizstāt 2.punktā skaitli un apzīmējumu "0.10 LVL" ar skaitli un vārdu "0.14 euro";

1.3. aizstāt 3.punktā skaitli un apzīmējumu "0.30 LVL" ar skaitli un vārdu "0.43 euro";

1.4. aizstāt 4.punktā skaitli un apzīmējumu "0.80 LVL" ar skaitli un vārdu "1.14 euro";

1.5. aizstāt 5.punktā skaitli un apzīmējumu "0.3 LVL" ar skaitli un vārdu "0.43 euro";

1.6. aizstāt 6.punktā skaitli un apzīmējumu "10.00 LVL" ar skaitli un vārdu "14.23 euro";

1.7. aizstāt 7.punktā skaitli un apzīmējumu "5.00 LVL" ar skaitli un vārdu "7.11 euro";

1.8. aizstāt 8.punktā skaitli un apzīmējumu "0.05 LVL" ar skaitli un vārdu "0.07 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2014