Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.6, 11.§)

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 9.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.120, Nr.194) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.1.apakšpunktā vārdus "attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirektoru" ar vārdiem "attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektoru";

1.2. svītrot 4.punktā vārdus "Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekcijas un";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 4.1punktu šādā redakcijā:

"4.1 Kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek sniegta neatliekamā palīdzība personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, nosaka Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošie noteikumi Nr.81 "Par neatliekamas palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā".";

1.4. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ja avārija notikusi vai avārijas situācija ir radusies nakts laikā, brīvdienā vai svētku dienā un nav iespēju risināt jautājumu par citas dzīvojamās telpas izīrēšanu personai, Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par personas un ar viņu kopā dzīvojošo personu pagaidu izmitināšanu uz noteiktu laiku saskaņā ar Rīgas domes līgumiem, kuri noslēgti ar viesnīcu uzņēmumiem. Ar šajā punktā minēto telpu personu nodrošina, līdz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde personai piedāvā dzīvojamo telpu, taču ne ilgāk par piecām dienām.";

1.5. aizstāt 8.punktā vārdus "Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcija" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcija";

1.6. svītrot 11.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija" precizē Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.175 "Par rīcību situācijās, kad notikusi katastrofa, stihiska nelaime vai avārija" lietoto Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību nosaukumus, kā arī paredz svītrot punktu, kuram vairs nav tiesiska pamatojuma.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar Rīgas pašvaldības policijas struktūrvienību nosaukumu izmaiņām tiek piedāvāts saistošajos noteikumos precizēt atsevišķas normas, no kurām dažas tiek labotas, jo neatbilst praksē esošajai situācijai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

04.10.2013