Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.943

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
vadības likuma
15.panta 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 168.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Kopējais programmas līdzfinansējums apakšprogrammai ir 5 783 036 euro, tai skaitā:

12.1. projektu īstenošanai šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā atbalsta jomā pieejami 4 701 485 euro (no kuriem 1 091 053 euro piešķir projektiem, kuru tiešā mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši), tai skaitā:

12.1.1. mikroprojektiem pieejami 15 % no šo noteikumu 12.1.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 705 223 euro, kurus sadala trijos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 50 %, 30 % un 20 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 77.1. un 77.2.apakšpunktam;

12.1.2. mecoprojektiem pieejami 30 % no šo noteikumu 12.1.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 1 410 445 euro, kurus sadala divos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 60 % un 40 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 99.1. un 99.2.apakšpunktam;

12.1.3. makroprojektiem pieejami 55 % no šo noteikumu 12.1.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 2 585 817 euro, kurus sadala divos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 60 % un 40 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 99.1. un 99.2.apakšpunktam;

12.2. projektu īstenošanai šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā atbalsta jomā pieejami 939 169 euro, tai skaitā:

12.2.1. mikroprojektiem pieejami 15 % no šo noteikumu 12.2.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 140 875 euro, kurus sadala trijos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 50 %, 30 % un 20 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 77.3.apakšpunktam;

12.2.2. mecoprojektiem pieejami 30 % no šo noteikumu 12.2.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 281 751 euro, kurus sadala divos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 60 % un 40 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 99.3.apakšpunktam;

12.2.3. makroprojektiem pieejami 55 % no šo noteikumu 12.2.apakšpunkta ievaddaļā minētā programmas līdzfinansējuma jeb 516 543 euro, kurus sadala divos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 60 % un 40 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 99.3.apakšpunktam;

12.3. sadarbības veidošanas projektu īstenošanai pieejami 142 382 euro, kurus sadala divos atklātos konkursos, piešķirot attiecīgi 60 % un 40 % no šajā apakšpunktā norādītā programmas līdzfinansējuma atbilstoši šo noteikumu 106.punktam.

13. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir:

13.1. mikroprojektiem - 5000 līdz 19 999,99 euro;

13.2. mecoprojektiem - 20 000 līdz 49 999,99 euro;

13.3. makroprojektiem - 50 000 līdz 100 000 euro;

13.4. sadarbības veidošanas projektiem - līdz 1792,80 euro.";

1.2. aizstāt 35.punktā tekstu "EUR 896,40 ekvivalentu latos" ar skaitli un vārdu "896,40 euro";

1.3. aizstāt 40.1.apakšpunktā vārdus "pieci lati" ar skaitli un vārdu "7,11 euro";

1.4. aizstāt 40.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "10 latu" ar skaitli un vārdu "14,23 euro";

1.5. aizstāt 40.15.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "1000 latu" ar skaitli un vārdu "1422,87 euro";

1.6. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Izmaksas projekta budžetā plāno euro.";

1.7. aizstāt 1. un 2.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.8. aizstāt 1. un 2.pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.9. izteikt 1.pielikuma D 4.sadaļu šādā redakcijā:

"D 4. Plānotās brauciena izmaksas

Lūdzam ņemt vērā, ka programmas līdzfinansējums tiks piešķirts brauciena izmaksu segšanai ne vairāk kā divām personām no vienas Latvijas nevalstiskās organizācijas un viena projekta, sedzot ne vairāk kā 90 % no viņu kopējām attiecināmajām izmaksām, kas jebkurā gadījumā nepārsniegs 896,40 euro par vienu personu.

Brauciena izmaksu tāmi sastāda euro.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits
(A)

Vienības izmaksas
(euro)
(B)

Kopējās izmaksas
(euro)
(A*B)

1. Ceļa izdevumi

biļete/ brauciens

     
2. Viesnīcas izdevumi

diennakts

     
3. Dienas nauda

diena

     
4. Vietējā transporta izdevumi

diena

     
5. Ceļojuma apdrošināšanas izdevumi

diena/ persona

     

KOPĀ:

"

1.10. izteikt 3.pielikuma 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nav mazāks par 5000 euro un nepārsniedz 19 999,99 euro

jā/nē

E2"

1.11. izteikt 4.pielikuma 3.10. un 3.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nav mazāks par:

• 20 000 euro (mecoprojektiem);

• 50 000 euro (makroprojektiem)

jā/nē

J2

3.11.

Pieprasītais programmas līdzfinansējums nav lielāks par:

• 49 999,99 euro (mecoprojektiem);

• 100 000 euro (makroprojektiem)

jā/nē

J2"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministra pienākumu izpildītājs,
tieslietu ministrs Jānis Bordāns

01.01.2014