Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Fiskālās disciplīnas likumā

Izdarīt Fiskālās disciplīnas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 36.nr.) šādus grozījumus:

31.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

aizstāt sestās daļas 4.punkta "b" apakšpunktā skaitli un vārdu "70 latus" ar skaitli un vārdu "100 euro".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 25.septembrī

01.01.2014