Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.849

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 30.§)
Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 12.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas apmērs ir 28,46 euro.

3. Valsts nodeva 4,27 euro apmērā ir noteikta šādām personām:

3.1. trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;

3.2. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem;

3.3. to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs nepilngadīgi bērni un vairāk;

3.4. vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem;

3.5. personām ar II vai III invaliditātes grupu;

3.6. valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;

3.7. valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

4. No valsts nodevas ir atbrīvotas:

4.1. politiski represētās personas, kuras par tādām atzītas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

4.2. personas ar I invaliditātes grupu;

4.3. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

4.4. valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

5. Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā nav ziņu par personas piederību šo noteikumu 3. vai 4.punktā minētajam statusam, persona iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

6. Pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas persona veic valsts nodevas maksājumu valsts budžetā:

6.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

7. Ja personai naturalizācija atteikta vai persona pirms lēmuma pieņemšanas par uzņemšanu pilsonībā atsaukusi savu iesniegumu, valsts nodevu neatmaksā.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumus Nr.234 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.; 2002, 107.nr.; 2003, 129.nr.; 2008, 190.nr.).

9. Līdz 2013.gada 31.decembrim valsts nodevas apmērs ir 20 latu, bet trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem, to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs nepilngadīgi bērni un vairāk, vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem, personām ar II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem vai valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem – trīs lati.

10. Šo noteikumu 2. un 3.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

11. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
01.10.2013