Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Prokuratūras likumā

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 3., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.; 2011, 112., 117.nr.; 2012, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "rīcības nespējīgo".

2. Izteikt 24.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ģenerālprokuratūras prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas Augstākās tiesas departamentu sēdēs, apgabaltiesās un rajonu (pilsētu) tiesās."

3. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Prokuroru amata pakāpes

Prokuroriem tiek piešķirtas šādas amata pakāpes:

1) jaunākais tieslietu padomnieks;

2) tieslietu padomnieks;

3) vecākais tieslietu padomnieks;

4) valsts tieslietu padomnieks;

5) vecākais valsts tieslietu padomnieks."

4. Aizstāt 32.panta ceturtajā daļā vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "struktūrvienība" (attiecīgā locījumā).

5. 38.1 panta otrajā daļā:

izslēgt pēc vārdiem "attiecības ar prokuroru" vārdus "vai virsprokurora vietnieku";

papildināt daļu pēc vārdiem "un virsprokuroru" ar vārdiem "vai virsprokurora vietnieku".

6. Izteikt 42.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) No amata atstādināto prokuroru ģenerālprokurors ar šā prokurora piekrišanu uz atstādināšanas laiku norīko veikt prokurora palīga pienākumus vai atļauj prokuratūras administratīvajam direktoram norīkot atstādināto prokuroru darbam Administratīvā direktora dienestā amatā, kas nav valsts amatpersonas amats, uz atstādināšanas laiku, izmaksājot attiecīgajā darbā noteikto darba samaksu. Ja prokurors nepiekrīt norīkošanai citā darbā, viņam atstādināšanas laikā izmaksā valstī noteikto minimālo mēnešalgu.

(3) Ja likumā paredzētais atlaišanas pamats netiek konstatēts, prokuroram izmaksā visu par atstādināšanas laiku viņam neizmaksāto mēnešalgu, kā arī piemaksas."

7. Aizstāt 51.pantā vārdus "prokuratūras iestādes" ar vārdu "prokuratūru".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"23. Grozījums šā likuma 24.panta trešajā daļā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

24. Papildus šā likuma 24.panta trešajā daļā noteiktajam līdz 2014.gada 31.decembrim Ģenerālprokuratūras prokuroriem ir tiesības veikt prokurora funkcijas arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sēdēs, bet no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sēdēs.

25. Grozījumi šā likuma 42.pantā, kas attiecas uz prokurora atstādināšanu no amata, pēc to spēkā stāšanās piemērojami arī prokuroram, kurš atstādināts no amata pirms šā likuma 42.panta grozījumu spēkā stāšanās."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 5.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 19.septembrī

03.10.2013