Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.661

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi"

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 138.nr.; 2009, 75.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Grāmatu un periodisko izdevumu iegādei bibliotēkās ir šādi finansēšanas normatīvi:

2.1. pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,43 euro uz vienu iedzīvotāju;

2.2. pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkās (atbilstoši īstenojamai izglītības programmai) - ne mazāk kā 9,96 euro uz vienu izglītojamo un pedagogu;

2.3. augstākās izglītības iestāžu bibliotēkās - ne mazāk kā 11,38 euro uz vienu izglītojamo un pedagogu;

2.4. pārējās bibliotēkās - ne mazāk kā 7,11 euro uz vienu reģistrētu bibliotēkas lietotāju."

1.2. aizstāt 7.punktā skaitli un vārdus "1,50 latu/m2" ar skaitli un vārdiem "2,13 euro/m2".

1.3. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Bibliotēkas pasta, telefona un telefaksa pakalpojumu, kā arī starpbibliotēku abonementa un dokumentu piegādes pakalpojumu izmaksām paredz:

8.1. pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,36 euro uz vienu iedzīvotāju;

8.2. izglītības iestāžu bibliotēkās - ne mazāk kā 1,71 euro uz vienu izglītojamo un pedagogu;

8.3. pārējās bibliotēkās - ne mazāk kā 1,71 euro uz vienu reģistrētu bibliotēkas lietotāju."

1.4. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Bibliotēkas lietotāju karšu, formulāru, kancelejas preču, speciālā aprīkojuma, mēbeļu un inventāra, kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bibliotēkas tehnisko līdzekļu iegādei paredz:

9.1. pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,57 euro uz vienu iedzīvotāju;

9.2. izglītības iestāžu bibliotēkās - ne mazāk kā 2,85 euro uz vienu izglītojamo un pedagogu;

9.3. pārējās bibliotēkās - ne mazāk kā 2,85 euro uz vienu reģistrētu bibliotēkas lietotāju."

1.5. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Bibliotēkas darbības un bibliotēkas informācijas resursu popularizēšanai paredz:

16.1. pašvaldību bibliotēkās - ne mazāk kā 0,07 euro uz vienu iedzīvotāju;

16.2. izglītības iestāžu bibliotēkās - ne mazāk kā 0,28 euro uz vienu izglītojamo un pedagogu;

16.3. pārējās bibliotēkās - ne mazāk kā 0,28 euro uz vienu reģistrētu bibliotēkas lietotāju."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende

01.01.2014