Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.570

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 100.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma
29.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 117.nr.; 2009, 70.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā un pielikumos apzīmējumu "Ls" ar vārdu "euro";

1.2. izteikt 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. lauku meliorācijas grāvjiem:

Z = K x Kc, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

K - ūdens plūsmai radīto lokālo šķēršļu apjoms (kubikmetros), ko aizvāc, lai atjaunotu grāvju funkcionalitāti;

Kc - nosacītās izmaksas par viena kubikmetra ūdens plūsmai radīto lokālo šķēršļu aizvākšanu - 4,98 euro;

10.2. caurtekām:

Z = R x Rc, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

R - caurtekas garums (metros), ko attīra, lai atjaunotu caurtekas funkcionalitāti;

Rc - caurtekas attīrīšanas nosacītās izmaksas - 32,73 euro/m;

10.3. lauku autoceļiem:

Z = A x Ac, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

A - materiālu apjoms (kubikmetros), kas nepieciešams iesēdumu un bedru labošanai, lai atjaunotu lauku autoceļa funkcionalitāti;

Ac - viena kubikmetra materiālu nosacītās izmaksas lauku autoceļu iesēdumu un bedru labošanai - 9,25 euro.";

1.3. izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. mežaudzēs, kurās koku vidējais augstums ir 12 metru un vairāk, materiālo zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc - cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas - 21,34 euro/m3.";

1.4. izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. mežaudzēs, kurās koku vidējais augstums ir 12 metru un vairāk, materiālo zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc + Ca, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc - cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas - 7,11 euro/m3;

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (euro), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu.";

1.5. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Materiālo zaudējumu apmēru meža infrastruktūras objektiem aprēķina, izmantojot šādas formulas:

20.1. meža meliorācijas grāvjiem:

Z = K x Kc, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

K - ūdens plūsmai radīto lokālo šķēršļu apjoms (kubikmetros), ko aizvāc, lai atjaunotu grāvju funkcionalitāti;

Kc - nosacītās izmaksas par viena kubikmetra lokālo šķēršļu aizvākšanu - 6,26 euro/m3;

20.2. caurtekām:

Z = R x Rc, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

R - caurtekas garums (metros), ko attīra, lai atjaunotu caurtekas funkcionalitāti;

Rc - caurtekas attīrīšanas nosacītās izmaksas - 35,57 euro/m;

20.3. meža autoceļiem:

Z = A x Ac, kur

Z - materiālo zaudējumu apmērs (euro);

A - materiālu apjoms (kubikmetros), kas nepieciešams iesēdumu un bedru labošanai, lai atjaunotu meža autoceļa funkcionalitāti;

Ac - viena kubikmetra materiālu nosacītās izmaksas meža autoceļu iesēdumu un bedru labošanai - 10,96 euro/m3.";

1.6. aizstāt 2.pielikuma 11.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "3,50 Ls" ar skaitli un vārdu "4,98 euro";

1.7. aizstāt 2.pielikuma 11.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "23,00 Ls" ar skaitli un vārdu "32,73 euro";

1.8. aizstāt 2.pielikuma 11.3.apakšpunktā skaitli un apzīmējumu "6,50 Ls" ar skaitli un vārdu "9,25 euro".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

01.01.2014