Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Daugavpilī 2013.gada 11.jūlijā (prot. Nr.17, 3.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" ("LV" 190 (4382), 01.12.2010., 18 (4416), 02.02.2011., 119 (4517), 02.08.2011., 143 (4541), 09.09.2011., 171 (4774), 30.10.2012.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pieteikumus izskata Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komiteja (turpmāk - Komiteja)."

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu "Komisija" ar vārdu "Komiteja" attiecīgā locījumā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4.punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Saskaņā ar šā panta piekto daļu pašvaldībai jāizdod saistošie noteikumi, nosakot kārtību, kādā palīdzība sniedzama.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu teksts precizēts, aizstājot vārdus "Daugavpils pilsētas domes izveidota komisija" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komiteja".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pieteikumus izskata un lēmumus pieņem Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komiteja.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

24.07.2013