Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2018. - 27.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.378

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 11.§)
Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu
Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 10.panta 1.1 daļu

1. Noteikumi nosaka Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu.

2. Iedzīvotāju reģistrā iekļauj šādas ziņas par personu:

2.1. personas kods;

2.1.1 ziņas par citas valsts piešķirto identifikācijas kodu:

2.1.1 1. valsts;

2.1.1 2. identifikācijas kods;

2.2. vārds (vārdi);

2.3. uzvārds;

2.4. dzimtais uzvārds;

2.5. personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma;

2.6. citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā;

2.7. ārzemnieka personvārda atveide latviešu valodā;

2.8. ziņas par dzimšanu:

2.8.1. dzimšanas datums un laiks;

2.8.2. dzimšanas vieta;

2.8.3. ziņas par dzimšanas reģistrāciju:

2.8.3.1. dzimšanas reģistra ieraksta numurs;

2.8.3.2. dzimšanas reģistrācijas vieta un valsts;

2.8.3.3. dzimšanas reģistrācijas datums;

2.8.4. ziņas par dzimšanas apliecību:

2.8.4.1. numurs un sērija;

2.8.4.2. izdošanas datums;

2.8.4.3. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.9. dzimums;

2.10. valstiskā piederība un tās veids;

2.11. tautība;

2.12. ziņas par deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi:

2.12.1. datums, kad ziņas reģistrētas;

2.12.2. adreses veids;

2.12.3. adrese Latvijā saskaņā ar Valsts adrešu reģistru;

2.12.4. tiesiskais pamats dzīvot deklarētā dzīvesvietā;

2.12.5. laikposms, kurā persona sasniedzama papildu adresē (adresēs);

2.12.6. ārvalsts adrese un valsts atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) klasifikatoram;

2.12.1 ziņas par oficiālās elektroniskās adreses kontu – pazīmi, vai personai aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

2.13. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

2.13.1. dokumenta veids;

2.13.2. numurs;

2.13.3. izdošanas datums;

2.13.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.13.5. derīguma termiņš;

2.13.6. statusa maiņas datums un iemesls;

2.14. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

2.14.1. veids;

2.14.2. pazīme, vai personai ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības;

2.14.3. uzturēšanās iemesls;

2.14.4. personas kategorija;

2.14.5. tiesības uz nodarbinātību;

2.14.6. uzturēšanās tiesību termiņš;

2.14.7. ziņas par uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu:

2.14.7.1. numurs;

2.14.7.2. formāts;

2.14.7.3. izdošanas datums;

2.14.7.4. izdevējiestāde;

2.14.7.5. derīguma termiņš;

2.14.7.6. statusa maiņas datums un iemesls;

2.14.8. ziņas par uzturēšanās tiesību anulēšanu:

2.14.8.1. datums;

2.14.8.2. iemesls;

2.15. ziņas par ģimenes stāvokli:

2.15.1. neprecējies;

2.15.2. precējies;

2.15.3. šķīries;

2.15.4. atraitnis;

2.16. ziņas par laulību:

2.16.1. ziņas par pēdējo laulāto:

2.16.1.1. personas kods;

2.16.1.2. vārds (vārdi);

2.16.1.3. uzvārds;

2.16.1.4. dzimums;

2.16.1.5. dzimšanas datums;

2.16.1.6. tautība;

2.16.1.7. valstiskā piederība un tās veids;

2.16.1.8. miršanas datums;

2.16.1.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja laulātais ir ārzemnieks;

2.16.2. ziņas par laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu:

2.16.2.1. laulību reģistra ieraksta numurs;

2.16.2.2. vieta un valsts, kur laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

2.16.2.3. datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

2.16.3. ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu:

2.16.3.1. laulības apliecības vai dzimtsarakstu iestādes izdotas laulības šķiršanas apliecības numurs un sērija vai zvērināta notāra taisītas laulības šķiršanas apliecības reģistra numurs, vai civillietas numurs par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

2.16.3.2. vieta un datums, kur un kad izdota laulības apliecība vai dzimtsarakstu iestāde izdevusi laulības šķiršanas apliecību, vai zvērināts notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību, vai pieņemts tiesas nolēmums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

2.16.3.3. laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējiestāde vai zvērināts notārs, pie kura šķirta laulība;

2.17. ziņas par bērniem:

2.17.1. personas kods;

2.17.2. vārds (vārdi);

2.17.3. uzvārds;

2.17.4. dzimums;

2.17.5. dzimšanas datums;

2.17.6. tautība;

2.17.7. valstiskā piederība un tās veids;

2.17.8. miršanas datums;

2.17.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja bērns ir ārzemnieks;

2.18. ziņas par tēvu un māti:

2.18.1. personas kods;

2.18.2. vārds (vārdi);

2.18.3. uzvārds;

2.18.4. dzimums;

2.18.5. dzimšanas datums;

2.18.6. tautība;

2.18.7. valstiskā piederība un tās veids;

2.18.8. miršanas datums;

2.18.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja personas tēvs vai māte ir ārzemnieks;

2.19. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu:

2.19.1. tiesas nolēmuma numurs;

2.19.2. rīcībspējas ierobežojuma apjoms vai atcelto un saglabāto rīcībspējas ierobežojumu apjoms;

2.19.3. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.19.4. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

2.20. ziņas par personas miršanu:

2.20.1. miršanas datums un laiks;

2.20.2. miršanas vieta;

2.20.3. ziņas par miršanas reģistrāciju:

2.20.3.1. miršanas reģistra ieraksta numurs;

2.20.3.2. miršanas reģistrācijas iestāde un valsts;

2.20.3.3. miršanas reģistrācijas datums;

2.20.4. ziņas par miršanu apliecinošu dokumentu:

2.20.4.1. numurs;

2.20.4.2. datums;

2.20.4.3. izdevējvalsts;

2.20.4.4. izdevējiestāde;

2.21. ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

2.22. ziņas par ārpusģimenes aprūpes vai aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, vai atjaunošanu:

2.22.1. ziņas par nolēmumu, ar kuru personai nodibināta vai izbeigta ārpusģimenes aprūpe vai aizgādnība vai apturētas vai atņemtas, vai atjaunotas aizgādības tiesības, – numurs, pieņemšanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde un spēkā stāšanās datums;

2.22.2. termiņš, uz kādu tiek iecelts aizbildnis vai aizgādnis vai persona tiek ievietota audžuģimenē;

2.22.3. rīcībspējas apjoms, kādā aizgādnis var rīkoties personas vietā vai kopā ar personu;

2.23. ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimeni:

2.23.1. personas kods;

2.23.2. vārds (vārdi);

2.23.3. uzvārds;

2.23.4. dzimums;

2.23.5. dzimšanas datums;

2.23.6. tautība;

2.23.7. valstiskā piederība un tās veids;

2.23.8. miršanas datums;

2.23.9. personvārda atveide latviešu valodā, ja personas aizbildnis, aizgādnis vai audžuģimenes loceklis ir ārzemnieks;

2.24. ziņas par bērnu aprūpes iestādi:

2.24.1. nosaukums;

2.24.2. reģistrācijas numurs;

2.25. ziņas par adopcijas nodibināšanas vai atcelšanas nolēmumu:

2.25.1. veids;

2.25.2. numurs;

2.25.3. pieņemšanas datums;

2.25.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.25.5. spēkā stāšanās datums;

2.26. ziņas par politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Otrā pasaules kara dalībnieka statusu:

2.26.1. ziņas par lēmumu:

2.26.1.1. pieņemšanas datums;

2.26.1.2. numurs;

2.26.1.3. izdevējiestāde;

2.26.2. ziņas par apliecību:

2.26.2.1. izdošanas datums;

2.26.2.2. numurs;

2.26.2.3. izdevējiestāde;

2.27. ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu izsniegt personu apliecinošu dokumentu bērnam, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, vai aizliegumu izbraukt no valsts bērnam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem:

2.27.1. veids;

2.27.2. numurs;

2.27.3. iesniedzējs vai izdevējiestāde;

2.27.4. iesniegšanas vai pieņemšanas datums;

2.27.5. spēkā stāšanās datums;

2.27.6. termiņš, uz kādu tiek noteikts aizliegums;

2.28. ziņas par personu, kurai aizliegts izsniegt tā bērna personu apliecinošu dokumentu, kas ir jaunāks par 14 gadiem, vai izvest no valsts bērnu, kas ir jaunāks par 18 gadiem:

2.28.1. personas kods;

2.28.2. vārds (vārdi);

2.28.3. uzvārds;

2.28.4. dzimšanas datums;

2.28.5. tautība;

2.28.6. valstiskā piederība un tās veids;

2.28.7. personvārda atveide latviešu valodā, ja bērna tēvs vai māte ir ārzemnieks.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 410; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 48; 2.26. apakšpunktā ietvertais regulējums par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu stājas spēkā 01.08.2018., sk. 4. punktu)

3. Šo noteikumu 2.12.1 apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 48 redakcijā)

4. Šo noteikumu 2.26. apakšpunktā ietvertais regulējums par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 48 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
01.08.2018