Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 3., 15.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178.nr.; 2010, 101.nr.; 2011, 103.nr.; 2012, 59.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "(MRCC darbību)" ar vārdiem "[Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk - Koordinācijas centrs (MRCC)) darbību]".

2. 11.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) 2006.gada Konvencija par darbu jūrniecībā (turpmāk - MLC konvencija).";

izteikt otrās daļas 16.punktu šādā redakcijā:

"16) ISM kodeksa un 2004.gada Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa (turpmāk - ISPS kodekss) piemērošanu;".

3. Papildināt 23.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kvalifikāciju apliecinošu dokumentu tā īpašniekam ir aizliegts nodot citai personai, izņemot kuģa kapteini un normatīvajos aktos paredzētos gadījumus."

4. Papildināt 30.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka piemērojamās MLC konvencijas prasības attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa un šo prasību ievērošanas nosacījumus."

5. Aizstāt 31.panta otrajā daļā vārdu "divas" ar vārdu "četras".

6. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz pasažieru kuģa, kas veic reisus no Latvijas ostas 20 jūras jūdžu attālumā un tālāk, pirms iziešanas no ostas pasažierus reģistrē."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra direktīvas 2012/35/ES, ar ko groza direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 2.jūlijā

16.07.2013