Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2013.gada 18.jūnijā (prot. Nr.35 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 3.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.; 2009, 110.nr.; 2010, 34.nr.; 2011, 182.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdus "cita rīcības nespējīgā" ar vārdiem "aizgādnībā esošas personas".

2. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistru;".

3. Izteikt 18.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistrā iekļauj šādu informāciju:".

4. Aizstāt 18.4.apakšpunktā vārdus "bērna aprūpes tiesību atņemšanu" ar vārdiem "aizgādības tiesību pārtraukšanu".

5. Aizstāt 18.5.apakšpunktā vārdus "bērna aprūpes" ar vārdiem "pārtraukto aizgādības".

6. Aizstāt 22.3.apakšpunktā vārdus "atzīšanu par rīcības nespējīgu" ar vārdiem "rīcībspējas ierobežošanu".

7. Papildināt noteikumus ar 22.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.10. tiesas nosaukums, lietas numurs un datums, kad stājas spēkā lēmums par pagaidu aizgādnības nodibināšanu personai."

8. Aizstāt 42.punktā vārdus "kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām" ar vārdiem "kurām ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja".

9. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Riska novērtēšana bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas un atjaunošanas lietās un aizbildņa atcelšanas lietās".

10. Aizstāt 73.punktā vārdus "aprūpes tiesību atņemšanu" ar vārdiem "aizgādības tiesību pārtraukšanu".

11. Aizstāt 76.punktā vārdus "bērna aprūpes" ar vārdiem "pārtraukto aizgādības".

12. Izteikt 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Lemjot par aizgādnību vai pagaidu aizgādnību, bāriņtiesa noskaidro personas ar rīcībspējas ierobežojumu viedokli vai tās personas viedokli, kurai nodibināta pagaidu aizgādnība, visos ar personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu saistītajos jautājumos, ja vien šī persona spēj formulēt viedokli."

13. Aizstāt 1.pielikuma II nodaļas secinājumu daļā vārdus "Par nepieciešamību lemt par aprūpes tiesību atņemšanu vai aprūpes tiesību atjaunošanu" ar vārdiem "Par nepieciešamību lemt par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

21.06.2013