Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Rīgā 2013.gada 11.jūnijā (prot. Nr.34 2.§)
Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – birojs) pieprasījuma persona, kas veikusi dāvinājumu (ziedojumu), iemaksājusi biedru naudu vai iestāšanās naudu politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai (turpmāk – persona), iesniedz birojā informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem.

2. Birojs pieprasa personai informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem vienā no šādiem veidiem:

2.1. nosūtot paziņojuma veidlapu par personas ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem (turpmāk – paziņojuma veidlapa) (pielikums) pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu uz personas deklarēto dzīvesvietu;

2.2. nosūtot paziņojuma veidlapu elektroniska dokumenta veidā uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi;

2.3. izsniedzot paziņojuma veidlapu birojā.

3. Persona paziņojuma veidlapu var lejupielādēt no biroja mājaslapas internetā.

4. Personas pienākums ir 30 dienu laikā pēc biroja pieprasījuma un paziņojuma veidlapas saņemšanas iesniegt birojā aizpildītu paziņojuma veidlapu.

5. Persona aizpildītu paziņojuma veidlapu birojā var iesniegt:

5.1. pa pastu;

5.2. elektroniska dokumenta veidā, un turpmākā dokumentu aprite starp biroju un personu var notikt elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteikto dokumentu noformēšanas kārtību;

5.3. birojā.

6. Persona sniedz informāciju atbilstoši faktiskajām ziņām par saviem:

6.1. ienākumiem;

6.2. naudas uzkrājumiem;

6.3. parādsaistībām;

6.4. īpašumiem.

7. Paziņojuma veidlapā norāda ziņas par kalendāra gadu, kurā iemaksāta biedru nauda vai iestāšanās nauda vai veikts dāvinājums (ziedojums) (par periodu no kalendāra gada sākuma līdz biedru naudas vai iestāšanās naudas iemaksas vai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas dienai), un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem.

8. Persona aizpildītajai paziņojuma veidlapai var pievienot jebkuru papildu informāciju (tai skaitā dokumentus) par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem, kuru tā uzskata par nepieciešamu sniegt birojam.

9. Personai ir pienākums ar parakstu apliecināt paziņojuma veidlapas aizpildīšanas pareizību un pilnību.

10. Ja birojs pieprasa papildu dokumentus, kas apstiprina sniegto ziņu patiesumu, personas pienākums ir 30 dienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas iesniegt tos birojā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.307

(Pielikums MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1052 redakcijā)

PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

par personas ienākumiem, naudas uzkrājumiem,
parādsaistībām un īpašumiem

Biedru naudas vai iestāšanās naudas iemaksas vai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas gads
(no kalendāra gada sākuma līdz biedru naudas vai iestāšanās naudas iemaksas vai dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas dienai) un divi iepriekšējie kalendāra gadi (turpmāk - pārskata periods)

20__.gads, 20__.gads, 20__.gads

1.daļa - Dati par informācijas iesniedzēju

2.daļa - Ienākumi

3.daļa - Īpašumi

4.daļa - Naudas uzkrājumi

5.daļa - Parādsaistības

6.daļa - Informācijas iesniedzēja apliecinājums

7.daļa - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atzīmes