Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2013.gada 30.aprīlī (prot. Nr.26 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma
10.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 41.nr.; 2008, 122.nr.; 2010, 69., 99.nr.; 2011, 122.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā un 1.pielikumā vārdus "mājas lapa" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mājaslapa" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 11.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.6. vēlamos grafiskos papildelementus - iestādes atrašanās vietas karti ar norādi par tuvāko sabiedrisko transportu;";

1.3. izteikt 11.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.8. sadaļā "Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti" iekļauj:

11.8.1. normatīvos aktus, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas (ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti norāda nolikumu un iestādes reglamentu), ja iespējams, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

11.8.2. būtiskākos attiecīgo nozari regulējošos normatīvos aktus, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

11.8.3. attīstības plānošanas dokumentus, veidojot saiti uz politikas plānošanas dokumentu datubāzi (http://polsis.mk.gov.lv) vai tā normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, ar kuru apstiprināts attīstības plānošanas dokuments;

11.8.4. attiecīgajā nozarē nozīmīgos starptautiskos dokumentus, ja iespējams, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;";

1.4. izteikt 11.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14. sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" iekļauj:

11.14.1. informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas);

11.14.2. informāciju par būtiskākajām iestādes starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm;

11.14.3. informāciju par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā;

11.14.4. informāciju par plānotajām un notikušajām sabiedriskajām apspriedēm un publiskajām apspriešanām, par dalības iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai sagatavotiem dokumentiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība;";

1.5. izteikt 26.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26. Iestādes, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Pārresoru koordinācijas centru un pašvaldības, izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:";

1.6. papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

27.1 1. www.es2015.lv;

27.1 2. vards.uzvards@es2015.lv.

27.2 Pārresoru koordinācijas centrs izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

27.2 1. www.nap.lv;

27.2 2. vards.uzvards@pkc.mk.gov.lv.";

1.7. aizstāt 31.punktā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Valsts informācijas tīkla aģentūra"" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"";

1.8. izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. līdz 2015.gada 1.janvārim nodrošina šo noteikumu 10.15., 11.15., 19.1. un 19.6.apakšpunktā minēto prasību izpildi.";

1.9. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta
noteikumiem Nr.171

Ministru kabineta, Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu izmantojamie domēna vārdi un e-pasta adrešu vārdi

Nr.
p.k.

Iestāde

Domēna vārdi un
e-pasta adrešu vārdi

1. Ministru kabinets
Valsts kanceleja
http://www.mk.gov.lv/
vards.uzvards@mk.gov.lv
2. Aizsardzības ministrija http://www.mod.gov.lv/
vards.uzvards@mod.gov.lv
3. Ārlietu ministrija http://www.am.gov.lv/
vards.uzvards@am.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/
vards.uzvards@mfa.gov.lv
4. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/
vards.uzvards@em.gov.lv
5. Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv/
vards.uzvards@fm.gov.lv
6. Iekšlietu ministrija http://www.iem.gov.lv/
vards.uzvards@iem.gov.lv
7. Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/
vards.uzvards@izm.gov.lv
8. Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv/
vards.uzvards@km.gov.lv
9. Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv/
vards.uzvards@lm.gov.lv
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/
vards.uzvards@varam.gov.lv
11. Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv/
vards.uzvards@sam.gov.lv
12. Tieslietu ministrija http://www.tm.gov.lv/
vards.uzvards@tm.gov.lv
13. Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv/
vards.uzvards@vm.gov.lv
14. Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/
vards.uzvards@zm.gov.lv"

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks