Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.107

Rīgā 2013.gada 26.februārī (prot. Nr.11 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 44., 99., 193.nr.; 2012, 55., 117., 197.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. pasākums "Darbnīcas jauniešiem" šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, kas dod iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas. Katrā izglītības programmā jaunieši bezdarbnieki iesaistās trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu."

2. Aizstāt 53.2.5.apakšpunktā vārdus "(iepazīstināšana ar bezdarbnieka izvēlētajai profesionālajai jomai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktiska ievirze bezdarbnieka izvēlētajā profesionālajā jomā un bezdarbnieka izmitināšana dienesta viesnīcā)" ar vārdiem "(iepazīstināšana ar bezdarbnieka izvēlētajai profesionālās izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām, praktiska ievirze bezdarbnieka izvēlētajā profesionālās izglītības programmā un bezdarbnieka izmitināšana dienesta viesnīcā)".

3. Izteikt 62.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.4.3. atbalsta saņēmējs ir grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kuram:

62.4.3.1. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas nolēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

62.4.3.2. dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 62.4.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

62.4.3.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu dienā, kad iesniegts pieteikums par dalību pasākumā, ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējams šo noteikumu 62.4.3.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

62.4.3.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību;".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele