Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Daugavpilī 2013.gada 24.janvārī (prot. Nr.2, 7.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2 (4605), 04.01.2012.) grozījumu, svītrojot noteikumu 2.7.apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 20.12.2012. likuma "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" ("LV", 6 (4812), 09.01.2013.) [stājas spēkā 01.04.2013.] 4.punkts izsaka 167.panta dispozīciju šādā redakcijā: "Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), -".

Ņemot vērā, ka administratīvā atbildība (par lamāšanos ar lamu vārdiem, nepiedienīgu uzvedību publiskā vietā) no 01.04.2013. tiks paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, līdz ar to Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi grozāmi.

Svītrots Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošo noteikumu Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" 2.7.apakšpunkts.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz svītrot 2.7.apakšpunktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova