Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.103

Rīgā 2013.gada 26.februārī (prot. Nr.11 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 3.punktu un 13.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 144.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķis Latvijas Republikā ir saistīts ar nodarbinātību, vīzas derīguma termiņš un vīzā noteiktais ārzemniekam atļautais uzturēšanās laiks Latvijas Republikā nepārsniedz ielūgumā noteikto."

2. Svītrot 19.8.apakšpunktu.

3. Aizstāt 20.punktā vārdus un skaitli "līdz 15 dienām" ar skaitli un vārdu "30 dienas".

4. Svītrot 22.punktu.

5. Aizstāt 34.3.apakšpunktā vārdus "diplomātisko vīzu" ar vārdiem "vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza"".

6. Svītrot 37.8.apakšpunktu un 41.punktu.

7. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Ja anulē vai atceļ citas Latvijas Republikas vīzu izsniedzējiestādes izsniegtu vīzu, tā iestāde, kura vīzu anulējusi vai atcēlusi, vienas darbdienas laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, par to elektroniski informē pārvaldi, nosūtot šādu informāciju:

46.1 1. vīzas turētāja vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un valstiskā piederība;

46.1 2. vīzas uzlīmes numurs;

46.1 3. vīzas anulēšanas vai atcelšanas iemesls."

8. Svītrot 53.10.5., 53.10.8. un 53.10.10.apakšpunktā vārdus un skaitli "un Vīzu kodeksa VI pielikumā noteiktās veidlapas numurs".

9. Izteikt 53.11.7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.11.7.8. "VIS" - ja visi VIS regulas 5.panta 1.punktā noteiktie dati pārsūtīti uz ES vīzu sistēmu, vai "VIS 0" - ja pārsūtīti tikai VIS regulas 5.panta 1.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktie dati un 5.punkta "c" apakšpunktā minētie dati netika ievākti, jo attiecīgajā reģionā pirkstu nospiedumu iegūšana nebija obligāta prasība;".

10. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Piekļuve ES vīzu sistēmā iekļautajiem datiem saskaņā ar VIS regulas 3.panta noteikumiem un atbilstoši iestāžu kompetencei ir šādu iestāžu pilnvarotajām amatpersonām:

61.1. Drošības policija;

61.2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

61.3. Militārās izlūkošanas un drošības dienests;

61.4. Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija;

61.5. Latvijas Republikas Prokuratūra;

61.6. Satversmes aizsardzības birojs;

61.7. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde;

61.8. Valsts policija;

61.9. Valsts robežsardze."

11. Papildināt noteikumus ar 61.1, 61.2 un 61.3 punktu šādā redakcijā:

"61.1 VIS regulas 3.panta 2.punktā minētie centrālie piekļuves punkti Latvijas Republikā ir Drošības policija, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Valsts policija un Valsts robežsardze.

61.2 Šo noteikumu 61.punktā minēto iestāžu pilnvarotās amatpersonas ES vīzu sistēmā iekļautajiem datiem piekļūst šādā veidā:

61.2 1. Drošības policija, Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Valsts policija un Valsts robežsardze - izmantojot centrālos piekļuves punktus;

61.2 2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs - ar Drošības policijas starpniecību;

61.2 3. Latvijas Republikas Prokuratūra - ar Valsts policijas starpniecību;

61.2 4. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde - ar Valsts robežsardzes starpniecību.

61.3 Šo noteikumu 61.1 punktā minētās iestādes izveido, uztur un aktualizē šo noteikumu 61.punktā minēto iestāžu pilnvaroto amatpersonu sarakstu, kurā norādīts attiecīgās amatpersonas vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija."

12. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. VIS regulas 24.pantā un 25.panta 3.punktā noteiktajos gadījumos ES vīzu sistēmā iekļautos datus labo un dzēš tā iestāde, kuras amatpersona izveidojusi attiecīgo pieteikuma datni, bet VIS regulas 25.panta 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos - pārvalde."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis