Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.10.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.92

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 3.§)
Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ārlietu ministrija sniedz konsulāros maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Ja maksu par konsulāro pakalpojumu Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (turpmāk – pārstāvniecība) iekasē ārvalsts valūtā, maksas apmēru nosaka attiecīgajā ārvalsts valūtā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā.

4. Samaksa par konsulāro pakalpojumu tiek ieskaitīta valsts budžetā. Maksājumu persona veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

4.1. pārstāvniecībā skaidrā naudā vai izmantojot maksājumu veidus saskaņā ar rezidences valsts norēķinu specifiku (piemēram, naudas čeki);

4.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

4.3. pārstāvniecībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Ārlietu ministrija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

5. Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņa pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz motivētu personas iesniegumu, var pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no maksas par konsulārajiem pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, valsts interesēs vai humānu apsvērumu dēļ.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1333 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 187.nr.).

7. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministra vietā – satiksmes ministrs A.Ronis
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.februāra noteikumiem Nr.92
Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.827)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids1

Mērvienība

Cena (Ls)

1.Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas vai ārvalstu arhīviem
1.1.fiziskām un juridiskām personāmviens dokuments20,00
1.2.Latvijā dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem – pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un represētām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) –, ja tas nepieciešams viņu personiskajām vajadzībāmviens dokuments10,00
2.Rakstiskas izziņas izsniegšana (izņemot izziņu no Iedzīvotāju reģistra)
2.1.10 darbdienu laikāviens dokuments10,00
2.2.vienas darbdienas laikāviens dokuments20,00
3.Rakstiskas izziņas no Iedzīvotāju reģistra izsniegšana svešvalodā
3.1.10 darbdienu laikāviens dokuments5,00
3.2.vienas darbdienas laikāviens dokuments10,00
4.Dokumentu sagatavošana
4.1.pilnvaru un apliecinājumu sagatavošana notariālā akta apstiprināšanai
4.1.1.par dokumentu uz vienas lappusesviens dokuments30,00
4.1.2.par otro un katru nākamo dokumenta lappusiviena lappuse5,00
4.2.paraksta īstuma, noraksta un tulkojuma, dokumenta uzrādīšanas laika, paziņojuma nodošanas apliecinājuma sagatavošana
4.2.1.par dokumentu uz vienas lappusesviens dokuments15,00
4.2.2.par otro un katru nākamo dokumenta lappusi vai parakstuviena lappuse/ paraksts5,00
4.3.notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanaiviena lappuse5,00
4.4.konsulārās amatpersonas izbraukums, veicot notariālo darbību ārpus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības telpāmviena stunda20,00
5.Dokumentu tulkošana
5.1.no latviešu valodas uz svešvalodu 10 darbdienu laikāviena lappuse20,00
5.2.no latviešu valodas uz svešvalodu vienas darbdienas laikāviena lappuse40,00
5.3.no svešvalodas uz latviešu valodu 10 darbdienu laikāviena lappuse15,00
5.4.no svešvalodas uz latviešu valodu vienas darbdienas laikāviena lappuse30,00
6.Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecībuviens pieprasījums30,00
7.Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
7.1.ierakstītā sūtījumā2viens sūtījums
7.2.izmantojot kurjerpastu3viens sūtījums
8.Dokumenta nosūtīšana personai ierakstītā sūtījumā Latvijas robežāsviens sūtījums5,00
9.Dokumentu pieņemšana un iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar pārstāvniecības starpniecību uzturēšanās atļaujas noformēšanaiviens pieprasījums50,00
10.Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanaiviens pieprasījums15,00
11.Telpu noformēšana laulības noslēgšanai pārstāvniecībā
11.1.ar ceremonijuviena procedūra100,00
11.2.bez ceremonijasviena procedūra50,00
12.Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus pārstāvniecības izbraukuma sesijas ietvarosviens pieprasījums10,54

Piezīmes.

1 Maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2 Saskaņā ar Ārlietu ministrijas apstiprināto likmi atbilstoši uzturēšanās valsts pasta izmaksām, bet ne mazāk kā pieci lati par sūtījumu.

3 Saskaņā ar Ārlietu ministrijas apstiprināto likmi atbilstoši uzturēšanās valsts pasta izmaksām, bet ne mazāk kā 15 latu par sūtījumu.

Ārlietu ministra vietā – satiksmes ministrs A.Ronis
01.10.2013