Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 55.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Centra darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās, kā arī nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.";

1.2. aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdu "iedzīvotāju" ar vārdu "sabiedrības";

1.3. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. izstrādā slimību profilakses un veselības veicināšanas programmas un veic to īstenošanas metodisko vadību;";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1.1 un 4.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.1 valsts un reģionālā līmenī koordinē veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu;

4.1.2 informē sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;";

1.5. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. sagatavo informāciju, izstrādā metodiskos ieteikumus un sniedz metodisko atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām, ārstniecības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar epidemioloģisko drošību, slimību profilaksi un veselības veicināšanu;";

1.6. izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. iegūst, apkopo, apstrādā, analizē, publicē un izplata iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo valsts statistisko informāciju (kopsavilkumu) par veselības aprūpes pakalpojumiem, iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas slimībām, veselības riska faktoriem, sabiedrības veselības problēmām, atkarības slimībām un garīgo veselību;";

1.7. svītrot 4.8.apakšpunktu;

1.8. aizstāt 4.11.apakšpunktā vārdu "pasūtīšanu" ar vārdu "iepirkšanu";

1.9. svītrot 4.12.3.apakšpunktu;

1.10. izteikt 4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. atbilstoši kompetencei nodrošina Centrālo statistikas pārvaldi, Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Savienības institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijas ar centra rīcībā esošo informāciju;";

1.11. papildināt noteikumus ar 5.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.1 sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

12.12.2012