Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2013. gada 6. novembra likumu: Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam

1.pants. Ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanu, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta sagatavošanu, ar valsts budžetu saistīto lēmumu pieņemšanu un rīcību tiek īstenotas šādas fiskālās politikas prioritātes:

1) fiskālās disciplīnas nodrošināšana — tiek saglabāta virzība uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu saskaņā ar Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta Padomes 1997.gada 7.jūlija regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu;

2) uz ekonomikas izaugsmi, reģionālās un sociālās nevienlīdzības mazināšanu vērsta nodokļu politika;

3) fiskālās līdzsvarotības principa nodrošināšana vispārējā valdības līmenī (Padomes 1996.gada 25.jūnija regulas (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā A pielikuma 2.70.punkta izpratnē).

2.pants. 2013., 2014. un 2015.gadā tiek īstenotas šādas valsts budžeta izdevumu prioritātes:

1) valsts demogrāfiskās politikas īstenošana, kas vērsta uz cilvēka drošumspējas stiprināšanu un tautas ataudzes stabilo pamatu veidošanu;

2) uzņemto starptautisko saistību izpilde;

3) nacionālā mēroga pasākumu nodrošināšana, sabiedrības integrācija un kultūras identitātes ilgtspējas nodrošināšana.

3.pants. Izstrādājot turpmāko gadu vidēja termiņa budžeta ietvara likumu projektus, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas, nodrošināt pakāpenisku virzību uz 2012.gada 10.maijā Saeimā apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikto indikatīvo mērķi — sasniegt valsts aizsardzības finansējuma apmēru līdz 2 procentiem no iekšzemes kopprodukta līdz 2020.gadam.

4.pants. Šā likuma sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 2013.gadam 15 985 500 000 latu apmērā, 2014.gadam 16 958 000 000 latu apmērā un 2015.gadam 17 988 700 000 latu apmērā.

5.pants. Vispārējās valdības budžeta deficīta mērķis atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai, kas noteikta saskaņā ar Padomes 1996.gada 25.jūnija regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā, 2013.gadā ir 1,4 procenti no iekšzemes kopprodukta, 2014.gadā 0,8 procenti no iekšzemes kopprodukta un 2015.gadā 0,3 procenti no iekšzemes kopprodukta.

6.pants. Vispārējās valdības budžeta deficīta mērķis strukturālajā izteiksmē (izslēdzot ekonomikas ciklisko svārstību un vienreizēju vai citu īslaicīgu pasākumu ietekmi) atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai, kas noteikta saskaņā ar Padomes 1996.gada 25.jūnija regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā, 2013.gadā nedrīkst pārsniegt 1,3 procentus no iekšzemes kopprodukta, 2014.gadā 0,9 procentus no iekšzemes kopprodukta un 2015.gadā 0,4 procentus no iekšzemes kopprodukta.

7.pants. Noteikt valsts budžeta finansiālās bilances apjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2014. un 2015.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.

8.pants. Noteikt valsts budžeta ieņēmumu prognozes 2014. un 2015.gadam saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

9.pants. Noteikt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei 2014. un 2015.gadam saskaņā ar 3.pielikumu.

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.novembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 6.decembrī
Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam"
1.pielikums
Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam"
2.pielikums
Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam"
3.pielikums
01.01.2013