Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.194

Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.96 21.§)

Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 7.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
12.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.151; 2008, Nr.27, Nr.200; 2009, Nr.73; 2010, Nr.9, Nr.73; 2011, Nr.99; 2012, Nr.13) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 15.punktā vārdus "Reklāmām sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kas uzstādītas Rīgas pilsētas būvvaldes organizētā konkursa rezultātā" ar vārdiem "Reklāmām, kas izvietotas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs";

1.2. papildināt nodaļu "Noslēguma jautājumi" ar 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Saistošo noteikumu 15.punktā paredzētā reklāmas nodevas bāzes likme 0,3 piemērojama reklāmām tajās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kuras uzstādītas pēc Rīgas domes 2012.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.194 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" stāšanās spēkā."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 6.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.194 "Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.51"Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Rīgas domes 2006.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" 15.punktā līdz šim bija noteikta reklāmas nodevas bāzes likme 0,3 reklāmām sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kuras uzstādītas Rīgas pilsētas būvvaldes organizētā konkursa rezultātā.
Tā kā nojumes netiks uzstādītas Rīgas pilsētas būvvaldes organizēta konkursa kārtībā, reklāmas nodevas bāzes likme 0,3 tiks noteikta reklāmām, kas izvietotas nojumēs, kuras uzstādītas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Ar Rīgas domes 2012.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.160 tika veikti grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā", svītrojot normu, kas paredzēja, ka Rīgas pilsētas būvvaldei jāorganizē konkurss sabiedriskā transporta pieturvietu ar reklāmas objektiem uzstādīšanai.
Tā kā jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju uzstādīšanā būs nepieciešams investēt lielus naudas līdzekļus, nepieciešams saglabāt samazināto reklāmas nodevas bāzes likmi 0,3 reklāmām tajās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, kuras tiks uzstādītas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā šie saistošie noteikumi neietekmēs.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras šie saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas, jo šie saistošie noteikumi neattiecas uz privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

28.11.2012