Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.768

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas"

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 51.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 93.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. ar karavīra aprūpi saistītos izdevumus, ja Nacionālo bruņoto spēku Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija (turpmāk - komisija) pēc ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta ieteikuma atzinusi, ka sevi apkopt karavīrs nevar un viņam ir nepieciešama pastāvīga (vai uz laiku) citas personas palīdzība."

2. Izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Lai saņemtu nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus, karavīrs pēc atvaļināšanas no dienesta nekavējoties ir stājies uzskaitē tajā Militārā dienesta iesaukšanas centra Valsts militārā dienesta pārvaldes militārā dienesta nodaļā, kuras teritorijā ir karavīra dzīvesvieta, un iesniedzis šādus dokumentus:".

3. Svītrot 7.punktu.

4. Aizstāt 8.punktā vārdus "Militārā dienesta nodaļas ārsts eksperts" ar vārdiem "ģimenes ārsts".

5. Svītrot 9.punktā vārdus "vai Militārā dienesta iesaukšanas centra vai tā pakļautībā esošās institūcijas amatpersona".

6. Svītrot 11.punktu.

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ambulatoriskos un stacionāros ārstniecības pakalpojumus karavīrs saņem savas deklarētās dzīvesvietas administratīvajā teritorijā esošajās ārstniecības iestādēs. Ja nepieciešams, ārstniecības pakalpojumu saņemšanai karavīru var norīkot arī uz ārstniecības iestādi ārpus viņa deklarētās dzīvesvietas administratīvās teritorijas."

8. Svītrot 13.punktā vārdus "un Militārā dienesta nodaļas ārsta eksperta".

9. Izteikt 14.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Rēķinu par ambulatoriskajiem, rehabilitācijas vai stacionārā ārstniecības iestādē karavīram sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem ārstniecības iestāde nosūta Aizsardzības ministrijai."

10. Svītrot 15.punktā vārdus "un Militārā dienesta nodaļas ārsta eksperta apstiprinātu".

11. Aizstāt 16.punktā vārdus "līgumā vai garantijas vēstulē norādītajai Militārā dienesta nodaļai" ar vārdiem "Aizsardzības ministrijai".

12. Svītrot 17.punkta otro teikumu.

13. Svītrot 18.punktu.

14. Svītrot 19.punkta ievaddaļā vārdus "Militārā dienesta iesaukšanas centra Valsts militārā dienesta pārvalde, kuras teritorijā ir karavīra dzīvesvieta".

15. Svītrot 19.2.apakšpunktā vārdus "vai Militārā dienesta nodaļas ārsta eksperta".

16. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Nepieciešamo palīglīdzekļu iegādei karavīrs Aizsardzības ministrijā iesniedz šādus dokumentus:

24.1. rakstisku iesniegumu;

24.2. izziņu par invaliditāti un/vai izziņu par darbspēju zaudējuma noteikšanu (procentos);

24.3. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu, kas apliecina karavīra funkcionālo traucējumu pakāpi, kā arī komisijas apstiprinātu atzinumu par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību."

17. Svītrot 31.punkta otro teikumu.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Finanšu ministra vietā - zemkopības ministre L.Straujuma

16.11.2012