Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.760

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.; 2011, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai gadījumos, ja netiek izpildītas līgumsaistības un no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums par saistību neizpildi, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Valsts budžeta apropriāciju piešķir valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, ja ar valsts budžeta iestādi noslēgto līgumu ietvaros sadarbības partneris nepilda saistības, tādējādi no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums par saistību neizpildi, un šo saistību neizpildes rezultātā valsts budžeta iestādei rodas būtiski papildu izdevumi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu sākotnējā uzdevuma izpildi, un kurus nav iespējams segt atbilstoši esošajai apropriācijai."

3. Svītrot 7.punktā vārdus "un informāciju par apropriācijas izmaiņām likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikumā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām" (turpmāk - veidlapa APRO) (1.pielikums)".

4. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja ir iestājies šo noteikumu 3.1 punktā minētais gadījums, līdzekļu pieprasījums nedrīkst pārsniegt no sadarbības partnera ieturētā vai iekasētā līgumsoda vai procentu maksājuma par saistību neizpildi apmēru."

5. Papildināt 14.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 3.1 punktā minētajā gadījumā ministrija pieprasījumam pievieno apliecinošus dokumentus par to, ka pieprasīto līdzekļu apmērs nepārsniedz no sadarbības partnera ieturētā vai iekasētā līgumsoda vai procentu maksājuma par saistību neizpildi apmēru."

6. Svītrot 15.punktu.

7. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam un šo noteikumu 6.punktā minētajos gadījumos ministrija iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par apropriācijas izmaiņām likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikumā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām" (turpmāk - veidlapa APRO) (1.pielikums) un, ja nepieciešams, precizētu pieprasīto līdzekļu finansiālā pamatojuma aprēķinu. Finanšu ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu un ministrijas iesniegto veidlapu APRO, sagatavo rīkojuma projektu, kam pievienots pielikums par apropriācijas palielināšanu."

8. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Veidlapu APRO aizpilda atbilstoši likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikuma "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām" struktūrai, norādot funkciju atbilstoši līdzekļu izlietotājas ministrijas pamatfunkcijai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām."

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Finanšu ministra vietā - zemkopības ministre L.Straujuma

16.11.2012