Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.10.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.456

Rīgā 2012.gada 26.septembrī (prot. Nr.53 13.§)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta ieņēmumus 303 192 latu apmērā un izdevumus 330 254 latu apmērā (tajā skaitā 27 062 latus no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2013.gada 1.janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā paredzēti līdzekļi 109 440 latu apmērā, dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas jomā – 133 752 latu apmērā un jūras negadījumu izmeklēšanas jomā – 60 000 latu apmērā.

(MK 08.10.2013. rīkojuma Nr.460 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā – tieslietu ministrs J.Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 26.septembra rīkojumam Nr.456
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
2013.–2015.gadam

(Pielikums MK 08.10.2013. rīkojuma Nr.460 redakcijā)

(latos)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2011.gada izpilde

2012.gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2013.gada plāns

2013.gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2014.gada pieprasījums

2015.gada pieprasījums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P0

 

17000–21700 Resursi izdevumu segšanai

278 077

284 970

305 169

303 192

314 577

314 577

A300

3.0.

21300; 21400 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti

278 077

284 970

305 169

303 192

314 577

314 577

B000

 

1000–9000 Izdevumi – kopā

216 476

409 835

305 169

330 254

314 577

314 577

B100

1.0.

1000–4000;
6000–7000
Uzturēšanas izdevumi

190 319

254 970

295 169

276 169

301 107

301 107

B110

1.1.

1000–2000 Kārtējie izdevumi

190 319

254 970

295 169

276 169

301 107

301 107

1000

1.1.

1000 Atlīdzība

120 291

158 957

181 195

181 195

184 195

184 195

1100

1.1.

1100

Atalgojums

98 251

123 799

139 269

139 269

141 687

141 687

2000

1.1.

2000 Preces un pakalpojumi

70 028

96 013

113 974

94 974

116 912

116 912

B200

2.0.

5000; 9000 Kapitālie izdevumi

26 157

154 865

10 000

54 085

13 470

13 470

PIM   17000–21700; [1000–9000] Finansiālā bilance

61 601

–124 865

 

–27 062

   
    F 00 00 00 00 Finansēšana

–61 601

124 865

 

27 062

   
   

F21010000

Naudas līdzekļi

–61 601

124 865

 

27 062

   
    F210100001 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

–61 601

124 865

 

27 062

 

08.10.2013