Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Jūrmalā 2012.gada 17.septembrī (prot. Nr.16, 4.p.)
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Nodokļa atbalsta pasākuma likums"
4.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim"
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma "Nodokļa atbalsta pasākuma likums" 4.panta otro daļu
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nodokļa atbalsta pasākums skar ~ 3000 nodokļu maksātāju, ar kopējo nodokļa pamatparādu ~ Ls 1 000 000 un nokavējuma naudu ~ Ls 400 000 apmērā, kura būs dzēšama, ja nodokļa atbalsta pasākumam pieteiksies visi tā pretendenti
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms
18.09.2012