Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 14.nr.; 2009, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "pēc sertifikātu pretendenta pastāvīgās dzīvesvietas" ar vārdiem "pēc sertifikātu pretendenta deklarētās dzīvesvietas".

2. Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) privatizācijas sertifikātu konts - normatīvajos aktos noteiktajās kredītiestādēs (turpmāk - bankas) atvērts konts, kurā tiek fiksēti sertifikātu īpašniekam piederošie sertifikāti un operācijas ar tiem;".

3. Izteikt 4.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Bankām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām jāseko līdzi tam, lai katrai personai, kurai ir sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un sertifikāti politiski represētai personai, būtu tikai viens privatizācijas sertifikātu konts, kā arī jākontrolē piešķirto, apgrozībā esošo un dzēsto sertifikātu daudzums."

4. Izteikt 18.panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Juridiskās personas, ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus, var atvērt savus privatizācijas sertifikātu kontus tikai kādā no bankām."

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punkta pirmajā teikumā vārdus un skaitli "pēdējo 10 dienu laikā" ar vārdiem un skaitli "pēdējās 10 dienās, kuru laikā veikti darījumi ar sertifikātiem";

papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja līdz 2012.gada 1.aprīlim likvidētai peļņas sabiedrībai (Civillikuma 417.pants), izņemot gadījumu, kad subjekts izslēgts no Uzņēmumu reģistra atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumam, ir palikuši tai piederoši privatizācijas sertifikāti, tie pielīdzināmi bezmantinieku mantai un dzēšami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētais neizslēdz likvidatora atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem (Komerclikuma 333.pants)."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 8.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.martā

01.04.2012