Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.167

2012.gada 28.februārī (prot. Nr.77, 9.§)

 

Grozījums Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums''

 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

 

1. Izdarīt grozījumu Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums", izsakot 50.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.7. priekšlikumu izvērtēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstam un attiecīgo lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Domē;".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.167
''Grozījums Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 ''Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Noteikumos tiek precizēts apakšpunkts, kas nosaka Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas kompetenci.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Dokuments izstrādāts, ņemot vērā 2011.gada 31.marta grozījumus likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (spēkā no 2011.gada 1.jūlija).

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nemainās.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

03.03.2012