Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1005

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.; 2009, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu".

2. Aizstāt visā tekstā (izņemot 3.punkta pirmo teikumu, 17.1., 17.4. un 18.2.apakšpunktu) vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "Veselības norēķinu centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dienests" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 3.punkta pirmajā teikumā vārdus "Veselības ekonomikas centrs (turpmāk - centrs)" ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests (turpmāk - dienests)".

4. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Dienests pēc pieprasījuma sniedz statistisko informāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes Toksikoloģijas un sepses klīnikai par saindēšanās gadījumiem (diagnožu kodi T36.0-T65.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai) un Valsts augu aizsardzības dienestam par saindēšanās gadījumiem ar pesticīdiem (diagnožu kodi T60.0-T60.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai)."

5. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai."

6. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra
noteikumiem Nr.746

Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu uzskaites karte

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

31.12.2011