Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.564

Jūrmalā 2011.gada 15.decembrī (prot. Nr.24, 51.p.)

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.936 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5", un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.552 "Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5", ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 7.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5, un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

15.12.2011