Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.911

Rīgā 2011.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likuma
24.panta otrās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 129.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas (tai skaitā plānošanas reģioni);".

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji triju mēnešu laikā pēc tam, kad ar programmas vadošo iestādi noslēgts līgums par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk - līdzfinansēšanas līgums), iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - ministrija) iesniegumu par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu projektam (turpmāk - iesniegums) (pielikums) un apliecinātu līdzfinansēšanas līguma kopiju šo noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektiem."

3. Izteikt 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. vai iesniegumam par šo noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektiem ir pievienoti dokumenti, kas pamato programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (apliecināta līdzfinansēšanas līguma kopija)."

4. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Valsts budžeta finansējumu piešķir latos, konvertējot Eiropas Savienības vienotajā valūtā pieprasīto valsts budžeta līdzekļu summu pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa ar precizitāti divas zīmes aiz komata."

5. Papildināt noteikumus ar 28.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. ja projekta īstenošanas laikā un piecus gadus (ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajiem projektiem) vai septiņus gadus (ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu finansētajiem projektiem) pēc noslēguma maksājuma, kas veikts pēc projekta īstenošanas, tiek konstatēta neatbilstība un pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, finansējuma saņēmējs 10 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā piešķirto valsts budžeta finansējumu ministrijai, ievērojot šo noteikumu 7. un 10.punktā minētās projektu finansēšanas avotu proporcijas."

6. Izteikt pielikuma 2.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.1. ERAF/EKPI līdzfinansējums".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

03.12.2011