Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.910

Rīgā 2011.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 176.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.1.apakšpunktā vārdus "Valsts ģeoloģijas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai (upju baseinu pārvaldei)" ar vārdiem "valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs)".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "upju baseinu pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdus "sniegt pārvaldei" ar vārdiem "sniegt centram".

4. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. sniegt priekšlikumus par pašvaldību teritoriju saimniecisko attīstību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un plānošanas reģiona attīstības padomei, ja plānā paredzētie pasākumi ietekmē vairāku upju baseinu apgabalā (turpmāk - apgabals) esošo pašvaldību teritoriju attīstību;".

5. Aizstāt 4.6.apakšpunktā vārdus "vides ministram" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

6. Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. ievietot plašsaziņas līdzekļos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā un centra mājaslapā internetā informāciju par padomes pieņemtajiem lēmumiem;".

7. Papildināt 4.9.apakšpunktu aiz vārda "aizsardzību" ar vārdiem "tai skaitā pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā sniegt priekšlikumus, kas veicina riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu, kā arī ieteikt riska ūdensobjektu aizsardzības pasākumu iekļaušanu padomē pārstāvēto institūciju un organizāciju izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos".

8. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. pa vienam Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas vai šo ministriju padotībā esošo institūciju pārstāvim un trīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai tās padotībā esošo institūciju pārstāvji;".

9. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. seši biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri darbojas vides aizsardzības jomā vai pārstāv ūdens resursu piegādātāju, lietotāju un apsaimniekotāju, kā arī zemes un ūdens objektu īpašnieku intereses apgabala teritorijā. Centrs reizi sešos gados organizē biedrību un nodibinājumu sanāksmi. Sanāksmē tiek izvirzītas biedrības un nodibinājumi, kuri deleģē pārstāvjus darbam padomē."

10. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētās institūcijas deleģē pārstāvjus darbam padomē uz sešiem gadiem, kā arī informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģētā pārstāvja maiņu."

11. Aizstāt 7.punktā vārdus "vides ministrs" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs".

12. Aizstāt 16.punktā vārdu "tai" ar vārdu "tam".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

03.12.2011