Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.380

Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 15.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidusdaugavas SPAAO", vienotais reģistrācijas numurs: 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, (turpmāk - SIA "Vidusdaugavas SPAAO") 2011.gada 15.augusta iesniegumu Nr.1-5/173/1-6 ar pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un 2011.gada 13.oktobrī, 2011.gada 11.novembrī un 2011.gada 15.novembrī papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu (2011.gada 12.oktobris Nr.1-5/205/1-6, 2011.gada 8.novembris Nr.1-5/224/1-62, 2011.gada 14.novembris Nr.1-5/236/1-6) (turpmāk - tarifa projekts).

Izvērtējot tarifa projektu, Komisija konstatē un secina:

1. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 2011.gada 15.augustā iesniedza tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā "Dziļā vāda" - 24,31 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" paziņojums par tarifa projekta iesniegšanu Komisijai tika publicēts 2011.gada 31.augusta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un 2011.gada 30.augustā SIA "Vidusdaugavas SPAAO" mājas lapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu Komisijā nav saņemti.

3. 2011.gada 27.septembrī Komisija par iesniegto tarifa projektu rīkoja uzklausīšanas sanāksmi Mežāres kultūras namā, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, kurā piedalījās Aizkraukles novada pašvaldības, Krustpils novada Mežāres pagasta, Jēkabpils pilsētas domes, SIA "Madonas namsaimnieks", SIA "Pils rajona Namu pārvalde", SIA "Jēkabpils pakalpojumi", Jēkabpils rajona laikrakstu "Jaunais Vēstnesis" un "Brīvā Daugava" pārstāvji, kā arī SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pārstāvji un septiņi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu lietotāji. Sanāksmes laikā tika izteikts priekšlikums samazināt sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti tarifa projektā. Komisija, izvērtējot priekšlikumu, secina, ka SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tarifa projektā iekļautā rentabilitāte atbilst Komisijas 2011.gada 9.marta lēmuma "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 14.punktā noteiktajām prasībām nepārsniedzot 7%.

4. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 2011.gada 11.novembrī iesniedza precizētu tarifa projektu 22,60 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa), kā arī papildu informāciju, izmaksu precizējumus, skaidrojumus.

5. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Metodiku un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

6. Komisija ir izvērtējusi tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

7. Komisijas 2011.gada 23.novembra padomes sēdē SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2012.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar Metodikas 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 28., 29., 36.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 22,60 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš

23.11.2011