Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.82

Rīgā 2011.gada 15.novembrī

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 16.jūlija noteikumos Nr.40 "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 39.pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 40 "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 120; 2010, Nr. 178; 2011, Nr. 75) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "interneta lapa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "interneta vietne" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 2.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.10. Monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā - MFI) - centrālā banka, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, naudas tirgus fonds un cita finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestāde, kuras pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija.";

1.3. izteikt 2.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.11. Naudas tirgus fonds - atvērtais ieguldījumu fonds, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.11.1. tā pārvaldi īstenojošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumus, saglabājot fonda līdzekļu pamatsummu un nodrošinot atdevi atbilstoši naudas tirgus instrumentu procentiem, katru dienu aprēķina fonda neto aktīvu vērtību un ieguldījumu apliecību cenu, kā arī veic ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

2.1.11.2. tā ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir līdz 2 gadiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam - līdz 397 dienām (ieskaitot)) un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskatīšanas datumam - līdz 397 dienām (ieskaitot);

2.1.11.3. tā ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais dzēšanas termiņš ir līdz 6 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam - līdz 60 dienām (ieskaitot)), bet vidējais svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai - līdz 12 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam - līdz 120 dienām (ieskaitot)).";

1.4. aizstāt 4. punktā vārdus "Tiesību akti" ar vārdiem "Statistika";

1.5. izteikt 6. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Sarakstā iekļauj arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētas un licencētas elektroniskās naudas iestādes, kuras uzsākušas elektroniskās naudas emisiju.";

1.6. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Latvijas Banka sarakstā iekļauj tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētos naudas tirgus fondus, kurus pārvalda Eiropas Savienības valstī reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības.";

1.7. svītrot 66.1. un 68.1. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas".

2. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.01.2012