Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2011.gada 15.novembrī (prot. Nr.67 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.; 2009, 110.nr.; 2010, 34.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 13.2.apakšpunktā vārdus "un inspekcijas inspektors" ar vārdiem "inspekcijas inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona";

1.2. papildināt III nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Bāriņtiesa nodrošina lietu reģistros un lietu reģistrācijas žurnālos (aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanas un aprūpes un aizgādības tiesību atjaunošanas, audžuģimeņu, adopcijas un aizbildnības jomā) esošo datu elektronisku apstrādi normatīvajos aktos par nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā.";

1.3. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Lietai pievieno uzziņas lapu. Uzziņas lapā veic atzīmi par iepazīšanos ar lietas materiāliem un dokumentu kopiju vai norakstu izsniegšanu, norādot veiktās darbības veidu, laiku un apliecinot to ar parakstu.";

1.4. papildināt 42.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šo personu izteikto viedokli bāriņtiesa noformē rakstiski.";

1.5. papildināt 44.6.apakšpunktu aiz vārdiem "inspekcijas inspektors" ar vārdiem "vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona";

1.6. aizstāt 45.punktā vārdus "desmit dienas" ar skaitli un vārdu "10 darbdienas";

1.7. izteikt 51.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. sēdes vadītājs pārbauda personu apliecinošos dokumentus personām, kas minētas šo noteikumu 44.punktā, un noskaidro administratīvā procesa dalībnieku dzīvesvietas. Pilnvarotais pārstāvis (advokāts) uzrāda attiecīgo pilnvaru vai apliecinātu tās izrakstu, kopiju, norakstu vai orderi. Pilnvaras oriģināls, noraksts vai kopija vai ordera oriģināls pievienojams lietas materiāliem;";

1.8. papildināt 70.punktu aiz vārda "noformē" ar vārdiem "un apzīmogo";

1.9. papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Lemjot par aizgādnību, bāriņtiesa noskaidro rīcībnespējīgas personas viedokli visos ar personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu saistītajos jautājumos, ja to atļauj šīs personas veselības stāvoklis.";

1.10. papildināt 91.punktu aiz vārda "Ja" ar vārdiem "aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai piederošā";

1.11. papildināt 94.punktu aiz vārda "atļauju" ar vārdiem "aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai piederošā".

2. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

18.11.2011