Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2011.gada 22.jūnijā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes
2011.gada 22.jūnija sēdē (prot. Nr.15, 13.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" ("LV", 190 (4382), 01.12.2010., 18 (4416), 02.02.2011.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Daļēju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmās izmaksas ir bēniņu pārseguma siltināšana namīpašumos, kuros jauns jumta segums uzbūvēts ne vēlāk kā 2007.gadā (ieskaitot)."

2. Papildināt noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā:

"11.1 Līdzfinansējums daļēju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts 80% apmērā no faktiskajām izmaksām."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.23
"Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.39
"Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 27.2panta otrajai daļai, pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu (..) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Minētais pants satur deleģējumu pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek sniegta attiecīgā palīdzība, un palīdzības apmēru. Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, tiek paredzēts jauns energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma veids.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikts jauns energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma veids un tā apmērs daļējai energoefektivitātes pasākumu veikšanai - bēniņu pārseguma siltināšanai namīpašumos, kuros jauns jumta segums uzbūvēts ne vēlāk kā 2007.gadā (ieskaitot).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar namu apsaimniekotājiem, Daugavpils pilsētas domes energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējuma piešķiršanas komisiju.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

03.08.2011