Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 49

Rīgā 2001.gada 24.janvārī (prot. Nr. 4, 6.§)

Par valsts nekustamās mantas nodošanu Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 35.pantu, kā arī ievērojot Satiksmes ministrijas un Gulbenes pilsētas domes savstarpējo vienošanos, atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo mantu (pielikums) pēc tās izslēgšanas no valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitāla.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 24.janvāra
rīkojumam Nr.49

Gulbenes pilsētas pašvaldībai nododamā valsts nekustamā manta

Nr.
p.k.
Objekta nosaukums Adrese Pašvaldība, kura vēlas pārņemt objektu
1. Ūdensvads Gulbene
Nākotnes iela 2/8
Gulbenes pilsētas pašvaldība
2. Sadzīves kanalizācija Gulbene
Nākotnes iela 2/8
Gulbenes pilsētas pašvaldība

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

24.01.2001