Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Prokuratūras likumā

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 3., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.) šādus grozījumus:

1. 58.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus un skaitļus "Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 28.februāra lēmumu 2002/187/JHA, ar ko izveido Eirojustu, lai stiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 28.februāra lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eirojustu, lai stiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem, kā arī Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 16.decembra lēmumu 2009/426/TI par Eirojusta stiprināšanu un ar kuru groza lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eirojustu, lai stiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem";

papildināt otro daļu pēc vārda "norīkots" ar vārdiem "Eirojusta pārstāvja vietnieks vai".

2. 58.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"58.2 pants. Prasības Eirojusta pārstāvja, viņa vietnieka, palīga, kā arī Eirojusta korespondenta amata kandidātam";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Eirojusta pārstāvi" ar vārdiem "Eirojusta pārstāvja vietnieku".

3. 58.3 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"58.3 pants. Eirojusta pārstāvja apstiprināšana, viņa vietnieka, palīga, kā arī Eirojusta korespondentu norīkošana";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Eirojusta pārstāvja palīgu" ar vārdiem "Eirojusta pārstāvja vietnieku, Eirojusta pārstāvja palīgu".

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 8.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

03.08.2011