Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.316

Rīgā 2011.gada 26.aprīlī (prot. Nr.27 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 125.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 21.punkta otro teikumu.

2. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Stacijā ar nemaršrutizētajiem manevru pārvietojumiem krusteņa kustīgās serdes ārējos noslēdzējus papildina ar ierīci, kas nodrošina indikācijas kontroli stacijas dežuranta vadības iekārtā, ja, braucot paasmens virzienā, ritošā sastāva kustības virziens neatbilst krusteņa kustīgās serdes stāvoklim."

3. Aizstāt 25.punktā vārdu "pastāvīgo" ar vārdu "normālo".

4. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Aizliegts ekspluatēt šaursliežu pārmiju un ceļu krustojumu:

62.1. ja 19 kg uz 1 m un vieglāku sliežu rāmjsliedes vertikālais nodilums:

62.1.1. galvenajā ceļā ir lielāks par 4 mm;

62.1.2. vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas ceļā ir lielāks par 5 mm;

62.1.3. pārējos ceļos ir lielāks par 6 mm;

62.2. ja 19 kg uz 1 m un vieglāku sliežu krusteņa serdes vertikālais nodilums vietā, kur tās šķērsgriezuma platums ir 40 mm:

62.2.1. galvenajā un vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas ceļā ir lielāks par 4 mm;

62.2.2. pārējos ceļos ir lielāks par 5 mm;

62.3. ja 24 kg uz 1 m un smagāku sliežu rāmjsliedes vertikālais nodilums:

62.3.1. galvenajā ceļā ir lielāks par 6 mm;

62.3.2. vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas ceļā ir lielāks par 7 mm;

62.3.3. pārējos ceļos ir lielāks par 8 mm."

5. Aizstāt 67.punkta otrajā teikumā vārdu "Pastāvīgo" ar vārdu "Normālo".

6. Papildināt noteikumus ar 152.1 punktu šādā redakcijā:

"152.1 Ja iecirknī, kas aprīkots ar automātisko lokomotīvju signalizāciju, attālums starp stacijas galvenā ceļa maršruta un izejas luksoforu ir mazāks par nepieciešamo bremzēšanas ceļa garumu, ieejas luksoforā drīkst lietot četrzīmju signalizāciju. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs izveido šādu staciju un luksoforu sarakstu."

7. Izteikt 163.punktu šādā redakcijā:

"163. Stacijas dežurantam, sagaidot un pavadot vilcienus stacijās, kas noteiktas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sarakstā, ir galvassega ar virsmu sarkanā krāsā."

8. Papildināt noteikumus ar 176.1 punktu šādā redakcijā:

"176.1  Ceļa aizsprosta signālzīmi (3.pielikuma 8.punkts) uzstāda uz strupceļa atbalsta atbalstbrusas labajā galā, un tā signalizē tikai uz ceļa pusi."

9. Papildināt 210.punktu aiz vārdiem "stacijas tuvumā norobežot" ar vārdiem un skaitli "no stacijas un posma puses šo noteikumu 8.pielikumā noteiktajā kārtībā".

10. Izteikt 241.punktu šādā redakcijā:

"241. Ar automātiskās bloķēšanas sistēmu un automātisko lokomotīvju signalizāciju aprīkotā iecirknī lokomotīves luksoforu signālugunis atbilst ceļa luksofora signālrādījumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikuma 22., 23. un 24.punktā minētajām prasībām. Vietās, kas noteiktas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sarakstā, šo noteikumu 5.pielikuma 22.punktā minētajiem ceļa luksofora signāliem lokomotīves luksoforā drīkst lietot dzelteno signāluguni."

11. Aizstāt 312.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "315.punktā" ar skaitli un vārdu "311.punktā".

12. Papildināt 349.punktu aiz vārda "sakaru" ar vārdu "ierīču".

13. Papildināt 456.2.apakšpunktu aiz vārdiem "vagoni ar" ar vārdiem "negabarīta un".

14. Aizstāt 456.6.apakšpunktā vārdu "pastāvīgo" ar vārdu "normālo".

15. Aizstāt 456.15.apakšpunktā vārdus "brīdinājuma pieprasījumu" ar vārdu "brīdinājumu".

16. Papildināt noteikumus ar 456.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"456.16. necentralizēto pārmiju darbderīguma pārbaudi, ja tās izvietotas lielā attālumā no pārmiju posteņa."

17. Aizstāt 457.5.apakšpunktā vārdu "pastāvīgo" ar vārdu "normālo".

18. Aizstāt 471.15.apakšpunktā vārdus "brīdinājuma pieprasījumu" ar vārdu "brīdinājumu".

19. Izteikt 562.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"562.8. par atļauju stacijas dežurantam nosūtīt vilcienu vienceļa posmā, kas aprīkots ar automātiskās bloķēšanas sistēmu, vai pa nepareizo ceļu divceļu posmā, kas aprīkots ar divpusēju automātisko bloķēšanu, ja izejas luksoforā ir aizliedzošs signāls, ar apstiprinājumu, ka posms (posma ceļš) ir brīvs vai tajā nav vilcienu, kas brauc pretējā virzienā;".

20. Izteikt 588.punktu šādā redakcijā:

"588. Ja luksofors ar vienu dzeltenu (nemirgojošu) signāluguni ir novietots no nākamā luksofora attālumā, kas ir mazāks par nepieciešamo bremzēšanas ceļa garumu, tad platsliežu vilciens tam brauc garām ar ātrumu, kādu ir noteicis dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un kas nepārsniedz šo noteikumu 587.punktā norādīto ātrumu."

21. Papildināt 633.punkta pirmo teikumu aiz vārda "posmā" ar vārdiem "(posma ceļā) ar divpusējo automātiskās bloķēšanas sistēmu".

22. Papildināt 650.punkta otro teikumu aiz vārda "dispečera" ar vārdu "sakaru".

23. Aizstāt 674.2.apakšpunktā un 675.punktā vārdus "stacijas dežurants" ar vārdiem "vilcienu dispečers".

24. Aizstāt 689.2.apakšpunktā vārdus "un tajā" ar vārdiem "vai tajā".

25. Papildināt 690.punkta ievaddaļu aiz vārda "ceļu" ar vārdiem "ja vilcienu kustība ir organizēta ar automātiskās lokomotīvju signalizācijas ierīcēm".

26. Aizstāt 708.2.apakšpunktā vārdu "nosaka" ar vārdu "nosaku".

27. Izteikt 734.punktu šādā redakcijā:

"734. Ja stacijā, kas aprīkota ar dispečercentralizāciju, pārmiju nodošana vietējai vadībai ir saistīta ar signalizācijas, centralizācijas vai bloķēšanas ierīču remontu, par kuru iepriekš nav nepieciešams veikt ierakstu apskates žurnālā, vietējai vadībai nodoto pārmiju pārvešanu un to darbības pareizības pārbaudi veic dzelzceļa speciālists, kurš apkalpo šīs iekārtas."

28. Izteikt 784.punktu šādā redakcijā:

"784. Iecirknī, kas aprīkots ar automātiskās bloķēšanas sistēmu, aizliegts nosūtīt vilcienu aiz pasažieru, pasta-bagāžas un kravas-pasažieru vilciena, ja brīvs ir tikai viens blokposms un ja vilciena vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) par to nav brīdināts."

29. Aizstāt 786. un 787.punktā vārdus "asis vai" ar vārdiem "asis un".

30. Izteikt 838.punktu šādā redakcijā:

"838. Saimniecības vilcienus, kas pēc darba posmā brauc viens otram iepakaļ, atļauts pieņemt stacijā uz viena un tā paša ceļa vai ar ritošo sastāvu aizņemta ceļa brīvajā iecirknī, ieejas luksoforā degot aizliedzošajam signālam."

31. Svītrot 845.punkta ievaddaļā vārdus "un sliežu motortransporta".

32. Papildināt 847.punkta otro teikumu aiz vārda "motortransporta" ar vārdiem "vienībai ir divas asis un".

33. Papildināt 853.1.apakšpunktu aiz vārda "stacijā" ar vārdiem "un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā".

34. Svītrot 853.3.apakšpunktā vārdus "privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā".

35. Aizstāt 853.4.apakšpunktā vārdus "vilciena manevru vadītāja apliecība" ar vārdiem "tiesības vadīt manevrus".

36. Izteikt 958.punktu šādā redakcijā:

"958. Novietot vagonus dīkstāvei uz ceļa, kura slīpums ir lielāks par 2,5 mm/m, atļauts tikai tādā gadījumā, ja ceļš ir aprīkots ar aizsargierīcēm ritošā sastāva pašaizripošanas draudu novēršanai uz vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas maršrutiem vai stacijas tehniskās rīcības aktā ir paredzēti pasākumi ritošā sastāva pašaizripošanas draudu novēršanai."

37. Svītrot 974.punktā vārdus "Stacijas dežurants (iecirkņos ar dispečercentralizāciju - vilcienu dispečers) visus".

38. Aizstāt 1011.3. un 1012.2.apakšpunktā vārdu "apskates" ar vārdu "rīkojumu".

39. Aizstāt 1013.1.apakšpunktā vārdu "apskates" ar vārdiem "vilcienu dispečera rīkojumu".

40. Papildināt 1017.punkta ievaddaļu aiz vārda "rādītājs" ar vārdiem "vai tā atkārtojuma luksofors".

41. Svītrot 1017.1.apakšpunktā vārdus "no (nosaukums) ceļa".

42. Aizstāt 1020.punktā vārdu "dod" ar vārdiem "drīkst dot".

43. Papildināt 1022.punktu aiz vārdiem "pie izejas" ar vārdu "(maršruta)".

44. Papildināt 1026.2.apakšpunktu aiz vārda "ierīcēm" ar vārdiem "ja lokomotīves luksoforā ir zaļš vai dzeltens signāls".

45. Papildināt 1049.punktu aiz vārda "Ja" ar vārdiem "vilciena (manevru sastāva) maršrutā iekļautās".

46. Aizstāt 1146.punkta pirmajā teikumā vārdu "piekabina" ar vārdiem "drīkst piekabināt".

47. Svītrot 4.pielikuma 11.punkta 3.ailē vārdus "svilpes signāls".

48. Izteikt 5.pielikuma 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"Aizsprostluksofori un to brīdinājuma luksofori

18. Aizsprostluksoforā sarkana uguns - Stāt! Aizliegts braukt garām luksoforam

19. Aizsprostluksofora brīdinājuma luksoforā dzeltena uguns - atļauts braukt, gatavojoties apstāties. Aizsprostluksoforā deg aizliedzošs signāls

"

49. Papildināt 7.pielikumu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13.

Vilces līdzekli, ja vilcienu stumj ar vagoniem pa priekšu, kā arī bez vagoniem ejošu vilces līdzekli aizmugurē dienā un naktī apzīmē ar buferu brusas labās puses signālluktura sarkanu gaismu"

50. Izteikt 8.pielikuma 2.tabulas 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Signālzīmju "Bīstamās vietas sākums", "Bīstamās vietas beigas" ātruma samazināšanas signālzīmju uzstādīšanas shēma vienceļa iecirknī parādīta "a" zīmējumā,

uz viena no divceļu iecirkņa ceļiem - "b" zīmējumā,

uz abiem divceļu iecirkņa ceļiem - "c" zīmējumā

"

51. Izteikt 10.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3.

Uzmalas biezums (velšanās virsmas profilam ar samazinātu uzmalas biezumu par 10 mm, mērot 16,25 mm attālumā no uzmalas virsējās šķautnes) ČME3 sērijas dīzeļlokomotīves otrajam un piektajam riteņpārim (ja lokomotīves otro un piekto riteņpāri apvirpo pēc profila ar samazinātu uzmalas biezumu par 10 mm)

lielāks par 23 mm vai mazāks par 21 mm

"

52. Aizstāt 10.pielikuma 4.punkta 5.ailē skaitli un apzīmējumu "9 mm" ar skaitli un apzīmējumu "19 mm".

53. Izteikt 22.pielikumu šādā redakcijā:

"22.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.724

Pamatprasības ritošā sastāva nostiprināšanai ar bremzes kurpēm

1. Horizontālos ceļos un ceļos ar slīpumu līdz 0,5 mm/m (ieskaitot) jebkuru ritošā sastāva grupu nostiprina ar vienu bremzes kurpi no katras puses.

2. Ceļos ar slīpumu, lielāku par 0,5 mm/m, bremzes kurpju skaitu aprēķina, izmantojot šādas formulas:

2.1. krautu vagonu grupas nostiprināšanai:

2.2. tukšo vagonu grupas nostiprināšanai:

3. Ceļos ar slīpumu, lielāku par 0,5 mm/m, bremzes kurpes uzliek no krituma puses.

4. Tukšus vagonus kritumos no 0,5 mm/m līdz 1 mm/m (ieskaitot) nostiprina ar vienu bremzes kurpi arī no krituma pretējās puses.

5. Ceļos ar ļoti eļļainām sliežu galviņu virsmām:

5.1. šā pielikuma 1.punktā noteiktajā gadījumā papildus uzliek vēl vienu bremzes kurpi no ritošā sastāva grupas katras puses;

5.2. šā pielikuma 2.punktā noteiktās nostiprināšanas normas palielina vismaz 1,5 reizes.

6. Uz ceļiem ar lauztu profilu vilcienu sastāviem vai ritoša sastāva grupām, kas atrodas ceļa pilna garuma robežās, nostiprināšanas normas aprēķina pēc profila vidējā lieluma.

7. Ja ritošo sastāvu novieto uz atsevišķiem ceļa iecirkņiem, to nostiprina ar bremzes kurpēm, ņemot vērā normas, kas paredzētas šāda ceļa gabala faktiskajam slīpumam. Šādu ceļa iecirkņu robežas un ritošā sastāva nostiprināšanas normas katra atsevišķa iecirkņa robežās norāda stacijas tehniskās rīcības aktā.

8. Nostiprinot krautu kravu vagonu grupas vai grupas ar krautiem un tukšiem vagoniem, bremzes kurpes uzliek:

8.1. zem krautiem vagoniem ar slodzi uz asi (bruto), ne mazāku par 10 t. To skaitu aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2.1.apakšpunktu;

8.2. zem tukšiem vagoniem vai vagoniem, kas krauti ar vieglām kravām (piemēram, automašīnas, tukši konteineri). To skaitu aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2.2.apakšpunktu.

9. Krautos vagonus, kas padoti izkraušanai, nostiprina ar bremzes kurpēm, kuru skaitu aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2.2.apakšpunktu.

10. Pasažieru vagonu nostiprina ar bremzes kurpēm, kuru skaitu aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 2.1.apakšpunktu.

11. Ja vēja ātrums ir lielāks par 15 m/s un tā virziens sakrīt ar iespējamo ritošā sastāva aizripošanas virzienu, šā pielikuma 1. un 2.punktā noteikto bremzes kurpju skaitu palielina par vienu papildu bremzes kurpi, kuru novieto ritošā sastāva iespējamā aizripošanas virzienā. Ja vēja ātrums ir 21 m/s un lielāks, šā pielikuma 1. un 2.punktā noteikto bremzes kurpju skaitu palielina par divām papildu bremzes kurpēm, kuras novieto ritošā sastāva iespējamā aizripošanas virzienā.

12. Ja šajā pielikumā norādītajos aprēķinos iegūst daļskaitli, bremzes kurpju skaitu noapaļo uz augšu līdz veselam skaitlim."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

30.04.2011