Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.12.2011. - 09.07.2014. / Vēsturiskā
Ministru prezidenta rīkojums Nr.127

Rīgā 2011.gada 4.aprīlī
Par darba grupu ciparu apraides uzlabošanai

1. Lai sagatavotu priekšlikumus ciparu apraides uzlabošanai un nodrošinātu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 12.punktā dotā uzdevuma izpildi, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

A.Matīss – Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

Darba grupas vadītāja vietnieks

U.Reimanis – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Darba grupas locekļi:

I.Apsīte – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

D.Bankoviča – Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākā referente

E.Beļskis – Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors

J.Bokta – valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" valdes priekšsēdētājs

D.Buceniece – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece

J.Galviņš – Reģionālo televīziju asociācijas valdes priekšsēdētājs

K.Jankovska – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas juriskonsulte

A.Jākobsons – Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts

I.Jēkabsons – valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" Radiofrekvenču plānošanas dienesta vecākais eksperts

G.Krasovskis – Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informātikas jautājumos

J.Krievs – Latvijas Telekomunikāciju asociācijas valdes eksperts

J.Linkeviča – Konkurences padomes Izpilddirekcijas 1.analītiskā departamenta direktore

G.Līdaka – Latvijas Raidorganizāciju savienības izpilddirektore

V.Loginovs – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" Komercdarbības dienesta vadītājs

I.Mūrniece – Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja

J.Rencis – valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" Radiofrekvenču plānošanas dienesta vecākais eksperts

G.Rutka – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vadītāja

M.Vainovskis – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas eksperts, zvērināts notārs

A.Vāvere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vecākā referente

(Grozīts ar Mp 03.05.2011. rīkojumu Nr.157; Mp 12.12.2011. rīkojumu Nr.408)

2. Darba grupai:

2.1. apkopot virszemes ciparu apraides ieviešanā gūto pieredzi un līdz 2011.gada 3.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā konkrētus priekšlikumus situācijas tūlītējai uzlabošanai;

2.2. izstrādāt un līdz 2011.gada 23.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepcijas projektu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 12.punktā dotā uzdevuma izpildei. Koncepcijas projektā ietvert:

2.2.1. likumprojektā paredzēto normu izklāstu un risinājuma variantus;

2.2.2. priekšlikumus virszemes ciparu televīzijas apraides izmaksu samazināšanai, tai skaitā izvērtējot papildu resursu piesaistīšanas iespējas;

2.2.3. dotācijas un citu valsts atbalsta instrumentu izmantošanas iespējas un to ietekmi uz konkurenci;

2.2.4. risinājumus valsts pasūtījuma izvietošanai;

2.2.5. nepieciešamās izmaiņas audiovizuālās reklāmas izvietošanas nosacījumos;

2.2.6. citus risinājumus (piemēram, 4G frekvenču diapazona lietošanas tiesību piešķiršana), kas veicinātu uzdevuma izpildi.

3. Darba grupas sēdes sasauc un vada darba grupas vadītājs vai viņa uzdevumā kāds no darba grupas locekļiem.

4. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, šā rīkojuma 2.punktā minēto uzdevumu izpildei var pieaicināt ekspertus.

5. Darba grupas locekļiem ir tiesības pilnvarot dalībai darba grupas sēdē citu savas iestādes vai organizācijas pārstāvi, par to paziņojot ne vēlāk kā dienu pirms attiecīgās sēdes.

6. Darba grupas locekļi ir atbildīgi par darba grupā izmantotās ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu trešajām personām.

7. Darba grupas sēdes tiek protokolētas, darba grupas sēžu protokolus paraksta darba grupas vadītājs.

8. Darba grupas sekretariāta funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

Ministru prezidents V.Dombrovskis