Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.32

Rīgā 2011.gada 9.februārī (prot. Nr.3, 17.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas enerģija" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 29.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, (turpmāk - SIA "Liepājas enerģija") iesniegumu (2010.gada 29.oktobris Nr.01-10.1/8) ar pievienotajiem koģenerācijas stacijā Tukuma ielā 2a, Liepājā, saražotās siltumenerģijas tarifu projektiem, iesniedza papildu informāciju 2010.gada 3.decembrī (2010.gada 2.decembris Nr.01-10. 1/10), 2010.gada 15.decembrī (2010.gada 14.decembris Nr.01-10.1/8), 2010.gada 22.decembrī (2010.gada 21.decembris Nr.01-10.1/8), 2011.gada 21.janvārī (2011.gada 19.janvāris Nr.01-10/2) un tarifu projektu precizējumus 2011.gada 21.janvārī (2011.gada 20.janvāris Nr.01-10.1/1), 2011.gada 26.janvārī (2011.gada 25.janvāris Nr.01-10.1/2) (turpmāk - tarifu projekti).

Izvērtējot SIA "Liepājas enerģija" iesniegtos tarifu projektus, Komisija konstatē un secina:

1. AS "Liepājas enerģija" iesniegusi divus tarifu projektus. Tarifu projekts no 2011.gada 1.jūlija iesniegts, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1pantu, 15.1pantu un pārejas noteikumu 47.punktu no 2011.gada 1.jūlija dabasgāzei, kuru izmanto siltumenerģijas ražošanai, piemēros akcīzes nodokli 15,60 Ls apmērā par tūkst.n.m3.

2. SIA "Liepājas enerģija" tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "Liepājas enerģija" paziņojumu par tarifu projektiem publicēja 2010.gada 9.novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.177. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektiem Komisijā nav saņemti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektus un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti.

Saskaņā ar Metodikas 5.punktu, 43.punktu, 46.punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, otrās daļas 6.punktu, 15.1panta 1.punktu, pārejas noteikumu 47.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Liepājas enerģija" koģenerācijas stacijā Tukuma ielā 2a, Liepājā, saražotās siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (Ls/tūkst.n.m3)

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs (Ls/tūkst.n.m3)

Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh

90

124,85

16,97

95

129,85

17,10

100

134,85

17,23

105

139,85

17,36

110

144,85

17,49

115

149,85

17,62

120

154,85

17,75

125

159,85

17,88

130

164,85

18,01

135

169,85

18,14

140

174,85

18,27

145

179,85

18,40

150

184,85

18,53

155

189,85

18,66

160

194,85

18,79

165

199,85

18,93

170

204,85

19,06

175

209,85

19,19

180

214,85

19,32

185

219,85

19,45

190

224,85

19,58

195

229,85

19,71

200

234,85

19,84

205

239,85

19,98

210

244,85

20,11

215

249,85

20,23

220

254,85

20,36

225

259,85

20,50

230

264,85

20,63

235

269,85

20,76

240

274,85

20,89

245

279,85

21,02

250

284,85

21,15

255

289,85

21,28

260

294,85

21,41

265

299,85

21,54

270

304,85

21,68


2.Apstiprināt SIA "Liepājas enerģija" koģenerācijas stacijā Tukuma ielā 2a, Liepājā, saražotās siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (Ls/tūkst.n.m3)

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs (Ls/tūkst.n.m3)

Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh

90

124,85

18,73

95

129,85

18,86

100

134,85

18,99

105

139,85

19,12

110

144,85

19,25

115

149,85

19,38

120

154,85

19,51

125

159,85

19,64

130

164,85

19,77

135

169,85

19,90

140

174,85

20,03

145

179,85

20,16

150

184,85

20,29

155

189,85

20,42

160

194,85

20,55

165

199,85

20,69

170

204,85

20,82

175

209,85

20,95

180

214,85

21,08

185

219,85

21,21

190

224,85

21,34

195

229,85

21,47

200

234,85

21,60

205

239,85

21,74

210

244,85

21,87

215

249,85

21,99

220

254,85

22,12

225

259,85

22,26

230

264,85

22,39

235

269,85

22,52

240

274,85

22,65

245

279,85

22,78

250

284,85

22,91

255

289,85

23,04

260

294,85

23,17

265

299,85

23,30

270

304,85

23,44


3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2011.gada 21.marta līdz 2011.gada 30.jūnijam.

4. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. I.Zariņš

09.02.2011