Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 902 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1203

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 8.§)
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1203
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN* (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1. Atkārtota pārbaudījumu kārtošana**
1.1. eksāmens, ieskaite, referāts viens pārbaudījums

10,00

0,00

10,00

1.2. kursa darba aizstāvēšana viens kredītpunkts

15,00

0,00

15,00

1.3. kvalifikācijas darba recenzēšana viena recenzija

20,00

0,00

20,00

1.4. kvalifikācijas darba aizstāvēšana viena aizstāvēšana

80,00

0,00

80,00

1.5. profesionālās kvalifikācijas eksāmens viens eksāmens

60,00

0,00

60,00

2. Pieteikšanās dokumentu pieņemšana un reģistrēšana pilna un nepilna laika studijām viens reflektants

15,00

0,00

15,00

3. Akadēmiskās izziņas sagatavošana viena izziņa

7,00

0,00

7,00

4. Diploma dublikāta sagatavošana viens dublikāts

15,00

0,00

15,00

5. Sekmju grāmatiņas dublikāta sagatavošana viens dublikāts

5,00

0,00

5,00

6. Kopēšana un printēšana (A4 formāts) viena lapa

0,05

0,00

0,05

7. Dienesta viesnīcas pakalpojumi
7.1. īres maksa Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta amatpersonām viena gultas vieta mēnesī

22,20

0,00

22,20

7.2. īres maksa citām personām viena gultas vieta mēnesī

22,20

0,00

22,20

8. Putu koncentrātu kvalitātes rādītāju noteikšana viens putu koncentrāts

55,00

0,00

55,00

9. Koksnes un koka materiālu ugunsaizsarglīdzekļa efektivitātes noteikšana viens ugunsaizsarglīdzeklis

81,01

0,00

81,01

10. Koksnes ugunsaizsarglīdzekļa efektivitātes noteikšana kontrolparaugiem trīs paraugi

60,59

0,00

60,59

11. Cietu vielu un materiālu degtspējas grupas eksperimentāla noteikšana viens materiāls vai cieta viela

64,76

0,00

64,76

12. Celtniecības materiālu grupas eksperimentāla noteikšana viens celtniecības materiāls

62,21

0,00

62,21

13. Audumu uzliesmošanas spējas noteikšana viena tipa audums

60,00

0,00

60,00

14. Audumu ugunsaizsarglīdzekļa efektivitātes noteikšana viens ugunsaizsarglīdzeklis

73,92

0,00

73,92

15. Šķidrumu uzliesmojuma temperatūras noteikšana slēgtā tīģelī viens paraugs

57,28

0,00

57,28

16. Šķidrumu uzliesmojuma un uzliesmošanas temperatūras eksperimentālā noteikšana vaļējā tīģelī viens paraugs

57,35

0,00

57,35

17. Ugunsdzēsības aparātu izmēģinājumi ("B" klases uguns tests)
17.1. 21 B viena tipa aparāta pārbaude

418,00

0,00

418,00

17.2. 34 B

666,65

0,00

666,65

17.3. 55 B

1069,87

0,00

1069,87

17.4. 70 B

1357,88

0,00

1357,88

17.5. 89 B

1722,69

0,00

1722,69

17.6. 113 B

2183,51

0,00

2183,51

17.7. 144 B

2779,69

0,00

2779,69

17.8. 183 B

3547,72

0,00

3547,72

17.9. 233 B

4487,59

0,00

4487,59

18. Filtrējošo gāzmasku pārbaude viena gāzmaska

10,00

0,00

10,00

19. Ugunsizturības pārbaude stingriem netermoplastiskiem materiāliem viens paraugs

35,00

0,00

35,00

20. Auditorijas noma viena stunda

6,77

0,00

6,77

21. Profesionālās tālākizglītības programma "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" (494 stundas), iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsējs vienam izglītojamam

616,73

0,00

616,73

22. Profesionālās pilnveides izglītības programma "Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem" (160 stundu) vienam izglītojamam

50,03

0,00

50,03

23. Profesionālās pilnveides izglītības programma "Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai" (160 stundu) vienam izglītojamam

30,08

0,00

30,08

24. Profesionālās pilnveides izglītības programma "Pamatlīmeņa zināšanu programma civilās aizsardzības speciālistiem" (160 stundu) vienam izglītojamam

61,16

0,00

61,16

25. Mācību programma ugunsdzēsībā (40 stundu) vienam izglītojamam

138,24

0,00

138,24

26. Mācību programma ugunsdrošībā (20 stundu) vienam izglītojamam

15,01

0,00

15,01

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 5.punktu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2.  ** Maksu neiekasē, ja pārbaudījumi nav kārtoti amatpersonas vai amatpersonas ģimenes locekļa slimības vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
07.01.2011