Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1207

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 17.§)
Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 11.panta 2.punktu

1. Noteikumi nosaka personai ar prognozējamu invaliditāti (turpmāk – persona) prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto no valsts budžeta apmaksāto ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un saņemšanas kārtību.

2. Personai ir tiesības saņemt šādus pakalpojumus:

2.1. ārstniecības pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, – ambulatorās speciālistu konsultācijas, ambulatori veicamie diagnostiskie izmeklējumi, ambulatorās medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, stacionārā plānveida medicīniskā palīdzība, stacionārie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī citi pakalpojumi;

2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – līdz 21 dienai ilgs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā;

2.3. profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus – profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides kurss 160–480 stundu apjomā.

3. Ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un saņemšanas kārtību nosaka normatīvie akti, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un saņemšanas kārtību nosaka normatīvie akti par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

5. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumus un saņemšanas kārtību nosaka normatīvie akti par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

6. Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz personām no 15 gadu vecuma līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības uz vecuma pensiju.

7. Sniedzamo pakalpojumu veidus, to apjomu, saņemšanas ilgumu un termiņu nosaka ārstējošā ārsta izstrādātajā un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā (turpmāk – rehabilitācijas plāns).

8. Pakalpojuma saņemšanas laiks nedrīkst pārsniegt termiņu, līdz kuram attiecīgajai personai noteikts personas ar prognozējamu invaliditāti statuss.

9. Lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis ārstniecības iestādē iesniedz ārstējošā ārsta norīkojumu un, ja ārstējošais ārsts to ir norādījis, iesniedz vai uzrāda rehabilitācijas plāna oriģinālu.

10. Lai saņemtu sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis pakalpojuma sniedzējam iesniedz attiecīgu iesniegumu rehabilitācijas plānā paredzētā pakalpojuma saņemšanai un dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību. Iesniegumu un dokumentus iesniedz papīra formā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. Pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas dienā persona iesniedz citus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību.

12. Ja persona, nebrīdinot sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju, pakalpojuma sniedzēja lēmumā noteiktajā termiņā bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt piešķirto pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs par to rakstiski informē ārstējošo ārstu, kas izstrādājis rehabilitācijas plānu, un svītro attiecīgo personu no pakalpojumu saņēmēju rindas.

13. Pakalpojumu sniedzējs par pakalpojumu sniegšanu izdara atzīmi personas rehabilitācijas plānā.

14. Pēc tam kad persona saņēmusi rehabilitācijas plānā paredzētos pakalpojumus, ārstējošais ārsts izvērtē to efektivitāti un, ja nepieciešams, lemj par personas nosūtīšanu uz atkārtotu prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā.

15. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija personai atkārtoti nosaka prognozējamu invaliditāti, rehabilitācijas plānā var atkārtoti noteikt prioritāri sniedzamos pakalpojumus.

16. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
06.01.2011