Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Prokuratūras likumā

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 3., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt septītās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Prokurora atlīdzība un garantijas".

2. 52.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Prokurora atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

3. Izslēgt 53.panta pirmo daļu.

4. Izslēgt 54.pantu.

5. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Prokuroru izdienas pensijas

Prokuroru izdienas pensiju piešķiršanas pamatu, kā arī izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību nosaka īpašs likums."

6. Izslēgt 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 58. un 58.4 pantu.

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5., 6., 7., 8., 10., 13. un 14.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Prokuroriem izmaksājama vienreizēja kompensācija. To aprēķina kā mēneša amatalgas, kāda prokuroram tiktu izmaksāta atbilstoši likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20.punkta trešā teikuma redakcijai, kas būtu spēkā 2011.gada 1.janvārī, ievērojot Prokuratūras likuma 52.panta redakciju, kāda bija spēkā 2010.gada 16.decembrī, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likuma 6.2 pantā prokuroram noteiktās mēnešalgas starpību neto. Kompensāciju neapliek ar nodokļiem."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.decembrī

01.01.2011