Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā

Izdarīt Konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Tādas koncerna mātes sabiedrības atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, kurai ir tikai tādas meitas sabiedrības, par kurām informācija ir nenozīmīga

Šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja tai ir tikai tādas meitas sabiedrības, par kurām informācija gan par katru atsevišķi, gan kā par kopumu šā likuma 12.panta pirmās daļas prasību īstenošanai ir nenozīmīga."

2. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. 33.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc koncerna mātes sabiedrības reģistrācijas vietas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja koncerna mātes sabiedrība nav ievērojusi šā panta pirmās daļas prasības, tā tiek saukta pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījums šā likuma 13.panta trešajā daļā stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā un piemērojams konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2011. pārskata gadu."

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/49/EK, ar ko Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 30.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 20.oktobrī

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!