Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā

Izdarīt Gaujas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvietošanās ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, Ungura ezerā ir pieļaujama tikai ar pārvaldes rakstveida atļauju."

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izmantot motorizētus ūdenstransporta līdzekļus Ungura ezerā."

3. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants

(1) Pārvalde, izsniedzot rakstveida atļauju vai saskaņojot likumā minētās darbības, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem konkrētajā teritorijā. Darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama.

(2) Šajā likumā minētā pārvaldes rakstveida atļauja nav nepieciešama, ja attiecīgo darbību veic pārvalde, lai īstenotu normatīvajos aktos tai noteiktās funkcijas un uzdevumus."

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punkta pirmajā un otrajā teikumā skaitli un vārdu "2010.gada" ar skaitli un vārdu "2011.gada";

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu "14.panta" ar skaitli un vārdu "12.panta";

izslēgt 4. un 5.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 20.oktobrī

03.11.2010