Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.858

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 40.§)
Veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1739/2005, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm (turpmāk – regula Nr. 1739/2005).

2. Regulas Nr. 1739/2005 4.panta 1. un 2.punktā, kā arī 10.panta 1. un 2.punktā minētās kompetentās iestādes funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Regulas Nr. 1739/2005 4.panta 3. un 4.punktā minētās kompetentās iestādes funkcijas pilda valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs).

4. Cirks šo noteikumu izpratnē atbilst regulas Nr. 1739/2005 2.panta 1.punktā minētajai definīcijai.

5. Cirka uzņēmējs saskaņā ar regulas Nr. 1739/2005 4.panta 1.punktu iesniedz dienestā cirka reģistrācijas iesniegumu (pielikums).

6. Dienests saskaņā ar regulas Nr. 1739/2005 4.panta 2.punktu 10 darbdienu laikā pēc cirka uzņēmēja iesnieguma saņemšanas novērtē cirka dzīvnieku atbilstību regulā Nr. 1739/2005 minētajām prasībām.

7. Dienests pārbaudes protokola kopiju un atzinumu par cirka dzīvnieku atbilstību regulā Nr. 1739/2005 minētajām prasībām iesniedz datu centrā.

8. Datu centrs saskaņā ar regulas Nr. 1739/2005 4.panta 3.punktu triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā atzinuma saņemšanas piešķir cirka uzņēmējam cirka reģistrācijas numuru. Datu centrs izsniedz cirka uzņēmējam veidlapas atbilstoši regulas Nr. 1739/2005 I un II pielikumam un veterinārārstam, kas pilnvarots veikt cirka uzraudzību (turpmāk – pilnvarotais veterinārārsts), – neaizpildītas cirka dzīvnieku pases atbilstoši regulas Nr. 1739/2005 III un IV pielikumam.

9. Cirka uzņēmējs saskaņā ar regulas Nr. 1739/2005 8.panta 1.punkta "c" apakšpunktu informē pilnvaroto veterinārārstu par izbraukšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

10. Pilnvarotais veterinārārsts 10 darbdienu laikā pirms cirka izbraukšanas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti veic regulas Nr. 1739/2005 9.pantā minētās darbības.

11. Datu centrs, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no dienesta, veido datubāzi par reģistrētajiem cirkiem.

12. Datu centrs informāciju datubāzē glabā vismaz piecus gadus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.858
Cirka reģistrācijas iesniegums

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
18.09.2010