Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.03.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.764

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 47.§)
Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam

1. Noteikumi nosaka sertificēšanas institūcijas, kuras Ministru kabinets pilnvaro zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā veikt šādas darbības, pieņemot ar tām saistītus lēmumus:

1.1. izsniegt sertifikātu vai atteikt sertifikāta izsniegšanu;

1.2. apturēt sertifikāta darbību vai atjaunot sertifikāta darbību;

1.3. pagarināt sertifikāta darbības termiņu vai atteikt sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

1.4. anulēt sertifikātu.

2. Ministru kabinets saskaņā ar šo noteikumu 1.punktu pilnvaro šādas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās sertificēšanas institūcijas:

2.1. Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centru;

2.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas biroju;

2.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu sertificēšanas centru.

(Grozīts ar MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 157)

3. Ministru kabineta pilnvarojums ir spēkā, kamēr sertificēšanas institūcijai ir derīga akreditācijas apliecība.

4. Atzīt par spēkā esošiem sertifikātus, kurus Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs ir izsniedzis zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam laikposmā no 2008.gada 28.jūnija līdz 21.novembrim.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumus Nr.941 "Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 180.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu
izpildītāja vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards
24.03.2017