Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.218

Daugavpilī 1998.gada 9.aprīlī (protokols Nr.9, 3.§)

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

1. Grozīt 1998.gada 12.marta lēmuma Nr.136 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" punktus 3., 5. un izteikt jaunā redakcijā.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus "Nekustamā īpašumu nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība nodokļa maksātājiem" jaunā redakcijā.

3. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvaldei.

4. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Daugavpils pilsētas laikrakstos.

5. Lēmums stājas spēkā pēc Saistošo noteikumu publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

 

08.05.1998