Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.702

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 63.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 24.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 52.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Dabasgāzes deklarācijas aizpildīšanas kārtība

55.1 Aizpildot dabasgāzes deklarāciju (5.pielikums), norāda:

55.1 1. akcīzes nodokļa par dabasgāzi maksātājs - periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.1 2. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.1 3. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.1 3.1. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai);

55.1 3.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskai personai).

55.2 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijā dabasgāzes daudzumu norāda kubikmetros.

55.3 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 6.- 13.rindu, norāda:

55.3 1. 6.rindā - kopējo taksācijas periodā izlietoto dabasgāzes daudzumu, kuru neapliek ar akcīzes nodokli, t.i., 7.-13.rindā norādīto daudzumu summu;

55.3 2. 7.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

55.3 3. 8.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots divējādi atbilstoši likuma 5.panta 3.1daļā minētajiem nosacījumiem;

55.3 4. 9.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots mineraloģiskiem procesiem;

55.3 5. 10.rindā - to dabasgāzes daudzumu, ko dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmas operators taksācijas periodā izlietojis dabasgāzes apgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām;

55.3 6. 11.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots komersantu īpašumā vai valdījumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei;

55.3 7. 12.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots elektroenerģijas ražošanai, tai skaitā kombinētajās iekārtās, kuras izgatavotas rūpnieciski un vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

55.3 8. 13.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas telpās.

55.4 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 14.- 16.rindu, norāda:

55.4 1. 14.rindā - kopējo dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots par kurināmo;

55.4 2. 15.rindā - attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo saskaņā ar likuma 15.1 panta 1.punktu;

55.4 3. 16.rindā - valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (latos) par dabasgāzi, kas izmantota par kurināmo, ievērojot 16.rindā noteikto formulu.

55.5 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 17.- 19.rindu, norāda:

55.5 1. 17.rindā - kopējo dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots par degvielu;

55.5 2. 18.rindā - attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto par degvielu saskaņā ar likuma 15.1 panta 2.punktu;

55.5 3. 19.rindā - valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (latos) par dabasgāzi, kas izmantota par degvielu, ievērojot 19.rindā noteikto formulu.

55.6 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 20.rindā norāda deklarācijai pievienotos dokumentus.

55.7 Akcīzes nodokļa maksātājs, pamatojoties uz dabasgāzes galalietotāju deklarēto izlietotās dabasgāzes daudzumu, par dabasgāzes daudzumu, kuru neapliek ar akcīzes nodokli, sadalījumā pa likuma 6.1 panta otrajā daļā noteiktajām atbrīvojuma grupām vienlaikus ar dabasgāzes deklarāciju atsevišķā dokumentā iesniedz šādu informāciju:

55.7 1. dabasgāzes saņēmēja nosaukumu (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

55.7 2. dabasgāzes saņēmēja reģistrācijas numuru Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs (fiziskai personai - personas kods);

55.7 3. taksācijas periodā piegādātās dabasgāzes daudzumu;

55.7 4. NACE klasifikācijas kodu.

55.8 Dabasgāzes deklarācijā sniegtās informācijas un šo noteikumu 55.7 punktā minētās informācijas patiesumu ar parakstu (atšifrējot to) apstiprina akcīzes nodokļa maksātāja atbildīgā persona (amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, vai tās pilnvarota persona) un norāda parakstīšanas datumu."

2. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Noteikumu 55.7 punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Iesniedzot šo noteikumu 55.7 punktā minēto informāciju par 2011.gada janvāri, tajā ietver informāciju par periodu, sākot ar 2010.gada 1.jūliju."

3. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.300

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Finanšu ministrs E.Repše

04.08.2010